Десет пъти повече пожари в сухи треви, рискът от запалване в горите нараства

22.06.2022 18:58

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Десет пъти повече пожари в сухи треви, рискът от запалване в горите нараства

 

 

Десеткратно увеличение на пожарите в сухи треви отчитат от РД “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра. Докато през периода 01.01.2021 г. – 21.06.2021 г. в областта са регистрирани 19 такива пожара, то през същия период на настоящата година този вид произшествия са 192. Макар и в повечето случаи да са погасени преди да нанесат материални щети, запалванията на сухи треви представляват значителна опасност за намиращите се в съседство горски масиви, селскостопански ниви, трайни насаждения и др.

Високите температури и небрежната работа с огън са в основата на зачестилите инциденти, отчитат огнеборците, и призовават за строго спазване на правилата за пожарна безопасност през летния сезон:

 • Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.
 • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
 • Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.
 • Преди да запалите огън на разрешените за това места, уверете се, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
 • Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
 • Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнене искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна реакция.
 • Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събиране, окосяване и извозване на определените за това места. Забравено е унищожаването им на място чрез изгаряне.
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнища.
 • Ако забележите признаци на пожар в гората – дим, мирис на изгоряло и пламъци, е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района в посока на пожара, обратна на вятъра или покрай реки, езера и потоци.
 • След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начина трябва да подадете съобщение за пожар на тел.112.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

 

 

 

 

22.06.2022 г.                                                  Пресцентър на ОДМВР-Силистра