Информационна кампания в Дулово

28.06.2022 07:11

Информационна кампания по повод 26- юни  международния ден  за борба  със злоупотребата и нелегалния трафик  на  наркотични вещества  се проведе на територията на община Дулово. 

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, заедно с Център за обществена подкрепа и  представител на РУ - Дулово- ИДПС Джина Минкова посетиха училища на територията на общината. На подрастващите е предоставена информация за вредите от употреба на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества.  Както и начините за предпазване от употреба им. Особено внимание се обърна на видовете наркотични вещества, както и  последствията за младия организъм след използването им.