Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед З-РД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 265 (двеста шесдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от Сухопътни войски,

14.07.2022 16:35

О Б Я В А

 

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед З-РД-847/04.07.2022 г.

на командира на Сухопътните войски са обявени 265 (двеста шесдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от Сухопътни войски, както следва:

 

 • в. ф. 28610 –  София / 8 длъжности
 • в. ф. 57250 –  София / 10 длъжности
 • в. ф. 54230 –  Стара Загора / 10 длъжности
 • в. ф. 44830 –  Стара Загора / 25 длъжности
 • в. ф. 44200 –  Стара Загора / 5 длъжности
 • в. ф. 54140 –  Стара Загора / 5 длъжности
 • в. ф. 52590 –   Ямбол / 25 длъжности
 • в. ф. 54100 –   Ямбол / 10 длъжности
 • в. ф. 42800 –   Плевен / 20 длъжности
 • в. ф. 38220 –   Плевен / 10 длъжности
 • в. ф. 42600 –   Мусачево / 10 длъжности
 • в. ф. 54060 – Шумен / 5 длъжности
 • в. ф. 52740 – Хасково / 20 длъжности
 • в. ф. 34840 – Карлово / 15 длъжности
 • в. ф. 44370 – Карлово / 6 длъжности
 • в. ф. 42000 – Карлово / 26 длъжности
 • в. ф. 48340 – Карлово / 7 длъжности
 • в. ф. 38680 – Карлово / 6 длъжности
 • в. ф. 38640 – Казанлък / 10 длъжности
 • в. ф. 54890 – Казанлък / 6 длъжности
 • в. ф. 54880 – Казанлък / 11 длъжности
 • в. ф. 22180 – Казанлък / 15 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете на място във Военно окръжие II степен – Силистра,  офисите за военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово, в сайтовете на МО и ЦВО и нашия Фейсбук профил.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

4да имат средно или по-високо образоние;

4към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 (41 или 44)  

   години;

4да са годни за военна служба;

4да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от  

   реабилитацията;

4срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

   общ характер;

4да  нямат друго гражданство;

4да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

  „уволнение”;

4да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на

   отбраната;

4да са психологично пригодни.

 

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

4изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;

4кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;

4възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;

4към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

  Конкурсите за СВ ще се проведат в периода от 08.12.2022 г. до 21 .12.2022 г.във военните формирования дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Мусачево и включват:

- изпит по физическа подготовка.

- тест за проверка на общата културана кандидатите.

- събеседване с кандидатите

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок

до 26.08.2022 г.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428