С П Р А В К А По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предложения и становища, постъпили относно проект за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в

01.08.2022 13:33

С П Р А В К А

По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предложения и становища, постъпили относно проект за приемане на наредба  за изменение и допълнение на Наредба 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Дулово

 

      Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона  за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 30.06.2022 г. бе публикуван проект за приемане на наредба  за изменение и допълнение на Наредба 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Дулово, приета с Решение на Общински съвет – Дулово.

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения, мнения  и становища, относно изготвения проект на обявения адрес: гр. Дулово, ул. „В. Левски“ 18 – деловодството на Общинския съвет или e-mail:

obs_dulovo@abv.bg