СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

24.09.2022 06:02

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 401                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЕЛИЯ                        НИКОЛАЕВА                     КЪЛЪЧ
                      АТИКЕ                         БЕЙХАНОВА                     ГЮМЮШТЕКИН
                      БЕДРИЯ                        АХМЕД                         ХАЛИД
                      ВЕЛИН                         АЛИПИЕВ                       ИГНАТОВ
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       МАЛЧЕВА
                      ГЕОРГИ                        СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ДИМИТРИЧКА                    СТАНКОВА                      ИВАНОВА
                      ДИМИТЪР                       ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАНКА                        ХРИСТОВА                      ВЕЛИКОВА-ХРИСТОВА
                      МАРИЙКА                       БОРИСОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИН                         ХРИСТОВ                       МАЛЧЕВ
                      НАТАЛИЯ                       АЛЕКСЕЕВА                     АСЕНОВА
                      НИЛАЙ                                                       КЪЛЪЧ
                      ПЕТЪР                         АЛЕКСАНДРОВ                   ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕНА                       ГЕНОВА                        ГАНЧЕВА
                      РАДОСТИНА                     АЛИПИЕВА                      ИГНАТОВА
                      РУМЯНА                        ГЪЛЪБОВА                      НИКОЛОВА
                      СЕВИНЧ                        РЕМЗИ                         ХАМЗА
                      ТАНЕР                         ЮМЕР                          ХАБИЛ
                      ХРИСТО                        ТОДОРОВ                       ХРИСТОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 402                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЛАЛКА                         ТОДОРОВА                      БОЙЧЕВА
                      ЛИНА                          ЯНКОВА                        ИВАНОВА
                      МИХАИЛ                        ЖУЛИЯНОВ                      СТОЯНОВ
                      НАДЕЖДА                       МАРКОВА                       ЯНКОВА
                      НАСКО                         ПЕНЧЕВ                        ДОБРЕВ
                      НУРТЕН                        МАТЕМ                         МУСТАФА
                      САБРИЕ                        ИРФАНОВА                      МЕХМЕДОВА
                      СТАНИСЛАВ                     ХРИСТОВ                       СТАНКОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 403                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИНА                         НЕВЕНОВА                      КОРКМАЗ
                      АЛИПИ                         МАРТИНОВ                      ЕМИЛОВ
                      АНЕЛИЯ                        ВАСИЛЕВА                      ТОДОРОВА
                      АНИФЕ                         ШЕФКЪ                         ХЮСЕИН
                      ВЕРОНИКА                      РАЙЧЕВА                       ПЕТРОВА
                      ВЛАДИСЛАВ                     РАДОСЛАВОВ                    ВЕЛИКОВ
                      ГАНЧО                         ИВАНОВ                        ДИМИТРОВ
                      ГЮРСЕЛ                        ШАБАН                         САЛИ
                      ЕСИН                                                        КОРКМАЗ
                      ЖЮЛЯЙ                         САЛИ                          ХАЛИЛ
                      ИЛХАН                         НАЗМИ                         ОСМАН
                      МЕТАТ                         ЛЮТФИ                         САЛИ
                      МИТХАТ                        ТАХСИН                        МЮРСЕЛ
                      МЮЗЕЯМ                        МЕХМЕД                        МЮМЮН
                      НЕДЖМИЯ                       РАСИМ                         БЕКИР
                      НУРТЕН                        НАЗИФ                         ЮСЕИН
                      ПЛАМЕН                        ДОБРЕВ                        ТОДОРОВ
                      РЕСМИ                         ХЮСЕИН                        МЮМЮН
                      РУМЯНА                        ДИМИТРОВА                     ПЕТРАНОВА
                      СЕВИМ                         ХЮСЕИН                        ТЕКИН
                      СТЕФАНИ                       ВАСИЛЕВА                      ПЕТРОВА
                      СУЗАН                         МЕХМЕД                        АЛИ
                      СУЛТАН                        АСАН                          МУРТАЗА
                      ТАРЪК                                                       КЬОСЕ
                      ФАТМЕГЮЛ                      МАТЕМ                         САЛИ
                      ХАЛИМ                         ХАКЪ                          БЕКИР

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 404                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ДОБРИНОВ                      ДОБРЕВ
                      ВЪЛЧО                         ХРИСТОВ                       ВЪЛЧЕВ
                      ГРЕТА                         НИКОЛАЕВА                     ЦЕНКОВА
                      ДЕЯН                          ИВАНОВ                        ЕНЧЕВ
                      ДОБРИН                        КИРОВ                         ДОБРЕВ
                      ЗОРНИЦА                       СТОЙЧЕВА                      ПЕЕВА
                      КОСТАДИН                      ПЕТРОВ                        КОСТАДИНОВ
                      МАРИЯ                         ВЪЛЧЕВА                       ИВАНОВА
                      НЕДЖАТИ                       МУСТАФА                       САЛИ
                      РАДКА                         ИВАНОВА                       ДОБРЕВА
                      СТАНИСЛАВ                     НИКОЛАЕВ                      СТАНЧЕВ
                      ТЕЗДЖАН                       АЛИ                           ДЖЕЛАЛИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 405                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙТУГ                                                       ЙОЗКЪЛЪЧ
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЕМИЛОВ                        ВЕЛИКОВ
                      АНДОН                         ПЕТРОВ                        АНДОНОВ
                      БЛАГОВЕСТА                    ИЛИЕВА                        НИКОЛОВА
                      БОГДАНА                       ИВАНОВА                       КАБИЛ
                      ВАЛЕНТИН                      ИВАНОВ                        ПАНДАЖИЕВ
                      ВАЛЕРИ                        ДОБРИНОВ                      СТОЙКОВ
                      ВЪЛЧАН                        ВАСИЛЕВ                       СТОЯНОВ
                      ДЕФНЕ                         ЕРТАЧ                         ХАЛИЛ
                      ДЖЕНГИЗ                       ХАБИЛ                         КАБИЛ
                      ИВЕЛИН                        ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ИКМЕТ                         САЛИЕВ                        ХАМДИЕВ
                      ИЛХАН                         ЕТЕМ                          АХМЕД
                      ИСМИЯ                         НЕДЖИП                        ХАЛИМ
                      КААН                                                        ЙОЗКЪЛЪЧ
                      КАЛОЯН                        МОМЧИЛОВ                      СТЕФКОВ
                      КИРИЛ                         СТОИЛКОВ                      МИЦЕВ
                      МАРИЯН                        ИВАНОВ                        КОЛЕВ
                      МЕТОДИ                        СТОИЛКОВ                      МИЦЕВ
                      МИЛЧО                         ЕМАНУИЛОВ                     БОРИСОВ
                      МИНКО                         ДИМИТРОВ                      МИНКОВ
                      НЕДЕЛЧО                       ТОДОРОВ                       ЖЕЧЕВ
                      НЕЖДЕТ                        САЛИ                          ЮСУФ
                      ПАВЕЛ                         СТЕФАНОВ                      МИНКОВ
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ЯМЕЛИЕВ
                      РАДОСЛАВ                      РУМЕНОВ                       РАЙНОВ
                      ХАБИЛ                         КАБИЛ                         ХАЛИМ
                      ХРИСТО                        АНАСТАСОВ                     ДИМИТРОВ
                      ЯНКО                          КРЪСТЕВ                       ЯНЕВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 406                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙНУР                         ХАЙРУЛА                       КАБИЛ
                      АЛЕКСИ                        СТОЯНОВ                       ДАМЯНОВ
                      АНА                           ИЛИЕВА                        ХАСАНОВА
                      ГАЛИН                         ЕВГЕНИЕВ                      КЪНЕВ
                      ГЕОРГИ                        НИКОЛАЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ГЮЛНАР                        САБИТ                         МЕХМЕДАЛИ
                      ДЖАНЕР                        МЕХМЕДАЛИ                     МУСТАФА
                      ДИЛЕК                         ШИНАСИЕВА                     РУШИД
                      ЕВГЕНИ                        БОРИСОВ                       КЪНЕВ
                      ЕМИЛ                          ФИЛИПОВ                       КУЦАРОВ
                      ЕМИЛИЯ                        ЙОСИФОВА                      ДАМЯНОВА
                      ЗОРНИЦА                       ТАШЕВА                        АЛИПИЕВА
                      ЗЮЛЯБЕДИН                     КАБИЛ                         ХАЛИМ
                      ИВАНКА                        ФИЛИПОВА                      ВЕЛИКОВА
                      КАМЕЛИЯ                       САБИНОВА                      ОБРЕТЕНОВА
                      КИНА                          ЙОСИФОВА                      МЕШЕЛИ
                      МАЛИН                         МАРИНОВ                       ХРИСТОВ
                      МЕСУТ                         ЕРДИНЧ                        РУШИД
                      МИРОСЛАВ                      ИЛИЕВ                         НАУМОВ
                      НАЗМИ                         ШЕРИФ                         ШЕРИФ
                      НЕВРИЕ                        САДЪК                         ХАЛИД
                      НЕЖДЕТ                        ФИКРЕТ                        ХАЛИД
                      ОРХАН                         ШАКИР                         ОСМАН
                      РАЗИЕ                         АЛИ                           ШЕРИФ
                      РОСЕН                         ИВАЙЛОВ                       РАШКОВ
                      РУМЯНА                        АНГЕЛОВА                      ДАМЯНОВА
                      СЕЗЕН                                                       ГЮНГЬОР
                      СИЛВИЯ                        ЯНКОВА                        КЪНЕВА
                      СИНАН                         АЙДЪН                         ХАМИД
                      СНЕЖКА                        САШЕВА                        СТОЯНОВА
                      ФАНИ                          ХРЕЛКОВА                      ОРЛИНОВА
                      ФАТМЕГЮЛ                      ШАБАН                         ХАЛИМ
                      ЮЛИЯ                          МАЛИНОВА                      МАРИНОВА
                      ЮЛКЯР                         АХМЕДОВА                      ЮДАИМОВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 407                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                         НЕДЕВ                         РАЙЧЕВ
                      ВЕСЕЛИНА                      МАРИЯНОВА                     СЛАВОВА
                      ДЕНКА                         БОЙКОВА                       ТОДОРОВА
                      ДЖЕВРИЕ                       АЛИЕВА                        ХЮСЕИНОВА
                      ДИМИТЪР                       КРУМОВ                        ТОДОРОВ
                      ЕМИНЕ                                                       КЮЧЮКХАН
                      ИВЕЛИНА                       ЖЕЛЕВА                        КРУМОВА
                      КРУМ                          ДИМИТРОВ                      КРУМОВ
                      МИНКО                         ТИХОМИРОВ                     МИНКОВ
                      МИРОСЛАВ                      ИВАНОВ                        СЛАВОВ
                      ПАТИ                          САЛИМ                         АМУДЖА
                      РОСИЦА                        ЙОРДАНОВА                     КОСТАДИНОВА
                      СВИЛЕН                        МАРИНОВ                       ДИМИТРОВ
                      СТАНИСЛАВА                    ЖЕЛЯЗКОВА                     ЖЕЛЯЗКОВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 408                            кметство ...........     населено място ГР.ДУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧА                          АЗИС                          РУФИ
                      ГЮЛНАР                        МАЗЛЪМ                        МУТЛУ
                      ЕМИЛИЯ                        ШИБИЛОВА                      ЖЕЛЕВА
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        ПЕТРОВ
                      МЕРДЖАН                       СЕДАТ                         ХЪЛМИ
                      НАЗИМ                         АЛИ                           РУФИ
                      ПЕТЪР                         КРУМОВ                        СМИЛЕНОВ
                      РАФИ                                                        ЙЪЛДЪЗГЬОЧЕР
                      ТАНЗЕР                                                      ЙЪЛДЪЗГЬОЧЕР
                      ЮККЕ                          ШАБАН                         МЕХМЕД

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 409                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРНИК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      РУМЕНОВА                      МАРИНОВА
                      АРИФ ИЛХАН                                                  АТАСОЙ
                      БЕДРИ ДЖАН                                                  ЧАЛЪШКАН
                      ГЮНЕШ                         ИСМАИЛ                        АЛИ
                      ДИМО                          АТАНАСОВ                      ДИМОВ
                      ДИНЧЕР                        МЕХМЕД                        РУФИ
                      ЕРГЮЛ                         ИДЖАБИ                        МУХАРЕМ
                      ЗЮМРА                         ТАХИР                         ИСМАИЛ
                      ИРИНА                         ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      КАДИР                         АЛИ                           МЕМЕТ
                      КЕМАЛ                         ТАЛИБ                         КЕМАЛ
                      ЛЕДА                          ИВАНОВА                       КАСАП
                      МИМИ                          КИРИЛОВА                      ЧАУШЕВА
                      МУСТАФА                       ШАБАН                         АПТУЛА
                      НАЙДЕН                        БОРИСОВ                       НЕДЕВ
                      НЕДРЕТ                        МУТАЛИБ                       ХАСАН
                      НИГЯР                         АХМЕД                         ИСМАИЛ
                      РОСИЦА                        ПЕТКОВА                       ВЕЛЕВА
                      РУШАН                         ФЕХИМ                         МЕХМЕД
                      СЕВДАЛИН                      ТИХОМИРОВ                     ЧАУШЕВ
                      СЕВЕРИН                       ФИЛИПОВ                       МАРИНОВ
                      СИЛВИЯ                        ЗДРАВКОВА                     ОСМАН
                      СИЛВИЯ                        МИТКОВА                       НЕДЕВА
                      ТУРХАН                        ФЕВЗИ                         ИСМАИЛ
                      ФЕВЗИ                         ЮСМЕН                         ОСМАН
                      ФЕВЗИЯ                        БИЛЯЛ                         СЮЛЮМАН
                      ФЕИМ                          МЕХМЕД                        АХМЕД
                      ФЕТИЯ                         АХМЕД                         АХМЕД
                      ХАЙРУЛА                       КАБИЛ                         САДЪК
                      ШЕНОЛ                         МУСТАН                        МУХАРЕМ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 410                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРНИК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЯ                           АНДРИЯНОВА                    ЙОЗТЮРК
                      БАХТИЯР                       БЕЙХАН                        РАМИС
                      ДЕМИР                         САЛИМ                         МУХАРЕМ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 411                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРНИК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АХМЕД                         АЛИ                           АХМЕД
                      ЛЕМАН                         РИДВАН                        ХАСАН
                      МАРИНА                        ИВОВА                         АКТОГАН
                      СУЛТАН                        ЮСЕИНОВА                      АКИФОВА
                      ХЮСЕИН                        МЕХМЕД                        ВЕЛИ
                      ШЕФКЪ                         АЛТАН                         ДАУД

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 413                            кметство ...........     населено място С.ВОДНО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙСУН                         ХЪЛМИ                         КЕРВАН
                      АЙХАН                         ИЛХАН                         ЮСУФ
                      АЙШЕ                          САДЪК                         ХАЛИМ
                      АЛИ                           ДЖЕЛИЛ                        ДЖЕЛИЛ
                      АТЧЕ                          ХАЛИЛ                         ДЖЕЛИЛ
                      ВЕЛИ                          МЕХМЕД                        ХЮСЕИН
                      ГЮРСЕЛ                        ЯКУБ                          АЛИ
                      ИЛХАН                         ЮСУФ                          ЯКУБ
                      ИРИНА                         АНГЕЛОВА                      ДАМЯНОВА
                      МЮСЕР                         РАМИС                         АДЕМ
                      НЕВЕН                         ВЕЛИНОВ                       АСЕНОВ
                      НЕВИНЧ                        РУШИД                         АЛИ
                      НЕВЯНА                        СЪБИНОВА                      ВАТАНСЕВЕР
                      НЕРИМАН                       ХАСАН                         ЯКУБ
                      РАЗИЕ                         АХМЕД                         МЕХМЕД
                      РЕВАСИЕ                       ЮСЕИН                         АХМЕД
                      СЕЗАЕТ                        КЕРИМ                         САЛИ
                      СТЕФКА                        НИКОЛОВА                      ИЛИЕВА
                      ФЕВЗИЕ                        ХАЗИМОВА                      ЕБАДУЛОВА
                      ХЪЛМИ                         ХАЛМИ                         САЛИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 414                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРКОВНА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АННА                          РАДУЛОВА                      БОРДЖИЕВА
                      БЕРКЕ                                                       ТЬОРАЛ
                      БУРХАН                        ЮЗЕИР                         ИСМАИЛ
                      ЕМИЛ                          НАУМОВ                        НАУМОВ
                      СЕВДА                         АСЕНОВА                       АНТОНОВА
                      СЕВЕРИНА                      АНДРЕЕВА                      НАУМОВА
                      ТАНДЖУ                                                      ТЬОРАЛ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 415                            кметство ...........     населено място С.ГРЪНЧАРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АННА-МАРИЯ                    ИВАНОВА                       ДИМИТРОВА
                      ГЮНЕРИЯ                       ТАЛИЯТ                        АДИЛОВА
                      ДЖЕВДЕТ                       МАХМУД                        АХМЕД
                      ДЖЕЙЛЯН                       САЛИ                          ЕФРАИМ
                      ДИНКО                         РИЗОВ                         РИЗОВ
                      ЕЛИФ                          МЕТИНОВА                      ОКУРГАН
                      ЕРГЮЛ                         ДЖЕВДЖЕТ                      БАРЪШ
                      ИЛКЕР                                                       ТУНА
                      МАРИЯ                         ИЛИЕВА                        ПОПОВА
                      МЕТИН                         ИЛИЯЗОВ                       ИМАМОВ
                      ПАВЛИНА                       БОРИСОВА                      ТРИФОНОВА
                      РЮВЕЙДЕ                       ДЖЕВДЖЕТ                      ТУНА
                      СНЕЖАНА                       СЪБЕВА                        РИЗОВА
                      ФАТМЕ                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      ЮЛКЕР                         ШУКРИЕВА                      ИМАМОВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 416                            кметство ...........     населено място С.ПРОХЛАДА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЛЕЙЛЯ                         ОРХАН                         НИАЗИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 417                            кметство ...........     населено място С.ЗЛАТОКЛАС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      ЮЛИЯНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      БЕНХУР                        МУСТАФА                       ХАМДИ
                      ГЬОНЮЛ                        ТУРГУТ                        МИХАЙЛОВА
                      ГЮЛСЮМ                        АХМЕДОВА                      ЯКУБОВА
                      ГЮЛЮМСЕР                      МЕХМЕД                        ЙОЗГЮР
                      ЗАИД                          ВАИД                          ХАЛИД
                      НУРДЖАН                       ОСМАН                         ШЕФКЪ
                      СЛАВЧО                        СТЕФАНОВ                      АТАНАСОВ
                      ТОДОР                         АТАНАСОВ                      ТОДОРОВ
                      ФАТМЕГЮЛ                      ХАСАН                         ИБРЯМ
                      ШАХИН                         ЕФРАИМ                        ЮДАИМ
                      ШЕНИС                         ЕФРАИМ                        МАНЯС
                      ЮЛИЯ                          ЗАНКОВА                       ДАСКАЛОВА РУСЕВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 418                            кметство ...........     населено място С.КОЛОБЪР

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АБДУЛЛАХ                                                    ВАТАНСЕВЕР
                      АДЕМ                                                        ЙОЗТЮРК
                      АЛБЕНА                        МАРИНОВА                      ИСАЕВА
                      АЛБЕР                         ДЖЕВАТ                        ХАБИЛ
                      АНЕЛИЯ                        БОРИСОВА                      ИВАНОВА
                      АНИФЕ                         ЮМЕР                          МЮМЮН
                      АНЪЛ                                                        КАРААЛИ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДЕМИНОВ                  РАСИМОВ
                      БЕЛЧО                         ЕНЧЕВ                         ЖЕКОВ
                      БИРДЖАН                                                     ДАВУТОГЛУ
                      БОЯН                          МИЛКОВ                        ИВАНОВ
                      ВАСФИЯ                        АБЕДИН                        ИБРЯМ
                      ГЕОРГИ                        ФИЛИПОВ                       САНДЕВ
                      ГИЗЕМ                                                       ТУНАЛЪЛАР
                      ГИНКА                         ТОШЕВА                        ЙОСИФОВА
                      ГЮЛЕР                         ЮКСЕЛ                         БАХАРЛЪ
                      ГЮЛТЯН                        ЮСЕИН                         СЕЛИМ
                      ГЮЛШАН                        ХАЙРЕДИН                      БЕЙТИ
                      ДЕАН                          КИРИЛОВ                       АРСОВ
                      ДЖЕФЕР                        ХИДЖАБИ                       НИАЗИ
                      ЕВГЕНИ                        СЕВДАЛИНОВ                    АВРАМОВ
                      ЕЛЕНА                         БОРИСОВА                      МИЛАНОВА
                      ЕЛИЗА                         ЛЮБОМИРОВА                    КАНГАЛ
                      ЕНЧО                          ЖЕКОВ                         МИЛАНОВ
                      ЗАИД                          ОСМАН                         ХАМИД
                      ЗЕЙНЕП                        НАЗИФ                         НИАЗИ
                      ЗИНА                          ЕНЧЕВА                        ЮЛИЯНОВА
                      ЗОЯ                           ВЕЛИКОВА                      МИХНЕВА
                      ЗЮЛЯБЕДИН                     НИЗАМИДИН                     СЮЛЕЙМАН
                      ИВАНКА                        СТОЯНОВА                      СЛАВКОВА
                      КАДИР                         ФЕХМИ                         МЮМЮН
                      КАРДЕЛЕН                                                    СЕРАФИМОВА
                      КРАСИМИР                      СЕРГЕЕВ                       СИМОВ
                      КЯМИЛ                         АЛИ                           МЮМЮН
                      ЛЕВЕНТ                        МАРИНОВ                       ЧОЛАКОВ
                      ЛЕТАФЕТ                       ДЖЕВЗАТ                       САЛИМ
                      ЛИНА                          АНГЕЛОВА                      ЯНКОВА
                      МЕДЖИТ                        ФЕВЗИЕВ                       АДИЛОВ
                      МИЛЮ                          ЕМИЛОВ                        МАЛОМИРОВ
                      МЛАДЕНКА                      МИХНЕВА                       МИЛЕВА
                      МЮМЮН                         РАМАДАН                       ПАПУКЧИ
                      МЮСЕБИЯ                       ХАЛИМОВА                      РАСИМОВА
                      НАДЯ                          ФИЛИПОВА                      ДЕНЕВА
                      НАЗМИ                         АКИФОВ                        АХМЕДОВ
                      НАЗМИ                         БЕСИМ                         ДЖЕФЕР
                      НЕБИЕ                         МУРТАЗА                       САЛИМ
                      НЕВРИЯ                        ШУКРИ                         МЮСТЕДЖЕБ
                      НЕДЖМИЕ                       ХАККЪ                         НАЗИФ
                      НЕЖДИЯ                        НЕЗИР                         ОСМАН
                      НЕЖИДИЯ                       АКА                           КЯМИЛ
                      НИКИ                          ИЛИЯНОВ                       ТОДОРОВ
                      НУРГЮЛ                        САЛИМ                         ПАПУКЧИ
                      РАЯ                           ИГНАТОВА                      КАРЕЛИ
                      РЕВАСИЕ                       НАСЪФОВА                      АХМЕДОВА
                      РЕНГИНАР                      АХМЕД                         АРИФ
                      РОЗА                          ДАВИДОВА                      ХАЛИМ
                      РУБИЕ                         ИСМАИЛ                        МОЛЛА
                      РУМЕН                         АТАНАСОВ                      ХРИСТОВ
                      САБИН                         МАРИНОВ                       ИВАНОВ
                      САМИ                          МАМУТ                         АМЕТ
                      СЕВГИНАР                                                    ВАТАНСЕВЕР
                      СЕВДАЛИН                      АСЕНОВ                        НЕДЕВ
                      СЕВДАЛИН                      КАРЧЕВ                        АВРАМОВ
                      СЕВДАЛИНА                     ЕНЧЕВА                        ТОДОРОВА
                      СЕВДАЛИНА                     ИГНАТОВА                      МЮМЮН
                      СЕВДАЛИНА                     ФИЛИПОВА                      НЕДЕВА
                      СЕЗГИН                        ЮРДСЕВЯН                      НЕЖДЕТ
                      СЕЗНУР                                                      ХАТИПОГЛУ
                      СЕЛИМ                         МУСИН                         СЕЛИМ
                      СЕРГЕЙ                        СИМОВ                         МИЛЕВ
                      СЕРДАР                                                      ЙОЗТЮРК
                      СЕРДЖАН                       БЕЙНУР                        ЛЮТФИ
                      СЛАВИ                         МАРИНОВ                       ДЕНЕВ
                      СТЕФКО                        КАЛЧЕВ                        МИЛАНОВ
                      ТАМАРА                        ИВАНОВА                       МЕХМЕДОВА
                      ТЮРКЯН                        ТАИР                          ЙОЗТЮРК
                      ФАДЛИ                         ИБРЯМ                         ОСМАН
                      ХАНДЕ                                                       ВАТАНСЕВЕР
                      ЩИЛИЯН                        МЛАДЕНОВ                      ЮЛИЯНОВ
                      ЮЛИЯНА                        МАРИНОВА                      АВРАМОВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 419                            кметство ...........     населено място С.МЕЖДЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДРИЯН                        ОРЛИНОВ                       СЕРАФИМОВ
                      АНЕЛИЯ                        КРУМОВА                       ШЕНТЮРК
                      АНЕЛИЯ                        ФИДАНОВА                      СЕРАФИМОВА
                      АНЕТА                         НЕВЕНОВА                      КАЧАР
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      АХМЕДОВ
                      АХМЕТ                         ОСМАН                         АХМЕД
                      БЕРАТ                                                       ЙОЗКАН
                      БИЛЯЛ                         АКИФ                          АРИФ
                      ВАЙДЕ                         МУСТАФОВА                     АХМЕДОВА
                      ВАСФИЯ                        ЛЮТФИ                         САЛИ
                      ВИРЖИНИЯ                      ВАРАДИНОВА                    АНГЕЛОВА
                      ГАЛИНА                        НИКОЛОВА                      ЪШЪК
                      ГИНКА                         ГЕОРГИЕВА                     ДИМИТРОВА
                      ГЮЛШАН                        ИСМЕТ                         АКИФ
                      ДИМИТЪР                       МАРИНОВ                       АНГЕЛОВ
                      ЕМИНЕ                         АЛИШ                          РЕДЖЕБ
                      ЕМРЕ                                                        БЕРБЕР
                      ЕМУРЛА                        ИСУФ                          САЛИ
                      ЕНЧО                          МАРИНОВ                       СЪБЕВ
                      ЗДРАВКА                       МАРИНОВА                      ИВАНОВА
                      ЗЕБУРЕ                        АСАН                          САЛИ
                      ИВАЙЛО                        ТОДОРОВ                       ТОДОРОВ
                      ИЛИЯН                         ХРИСТОВ                       СТОЯНОВ
                      ИЛХАН                         ЕБАЗЕЛ                        ХАЛИЛ
                      ИСМЕТ                         САМИ                          ХАДЖЪОЛУ
                      КЪЙМЕТ                        ШАКИР                         ХАЛИЛ
                      МАРГАРИТА                     ОГНЯНОВА                      МАРИНОВА
                      МЕЛИХА                        МЮЛЯНИДИН                     БЕЙТИ
                      МЕЛТЕМ                                                      АЛИЛ
                      МИХАИЛ                        ДИМИТРОВ                      МАРИНОВ
                      МЮЗЕЯМ                        МЮМЮН                         ЮСУФ
                      МЮСТЕДЖЕБ                     БИЛЯЛ                         АЛИ
                      НАЗИКЕ                        ЗАИТ                          СЬОНМЕЗ
                      НАЗЛЪ                                                       СЬОНМЕЗ
                      НАТАЛИЯ                       НИКОЛАЕВА                     АСЕНОВА
                      НЕВЕН                         ОРЛИНОВ                       СЕРАФИМОВ
                      НЕЖДЕТ                        БЕЙТИ                         БЕЙТУЛА
                      НЕРИМАН                       САДЪКОВА                      САБИТОВА
                      НИКОЛА                        ДИМИТРОВ                      МАРИНОВ
                      НИЛЯЙ                                                       КАЧАР
                      НИНА                          АЛЕКСАНДРОВА                  ЙОЗКАН
                      ОСМАН                         АХМЕД                         АХМЕД
                      РЕЙХАН                        РЕДЖЕБ                        РЕДЖЕБ
                      РЕМЗИ                         МЮСТЕДЖЕБ                     АКИФ
                      РЕСМИ                         НЕЖДЕТ                        БЕЙТИ
                      РЕСМИЯ                        ЕБАЗЕЛОВА                     СЮЛЕЙМАНОВА
                      РИЗА                          НАСУФ                         ФЕИМ
                      САДЪК                         САБИТОВ                       СЮЛЕЙМАНОВ
                      СЕЛИМ                         АЛИШ                          МЕХМЕД
                      СТЕФКА                        ГОСПОДИНОВА                   АНДРЕЕВА
                      СУЗАН                         НЕЖДЕТОВА                     БИЛГИН
                      СЮЛЕЙМАН                      МУСА                          ХАЛИЛ
                      ТАНЗЕР                        НЕЖДЕТОВ                      МЕХМЕДОВ
                      ФИКИРЕД                       РАМИС                         САЛИМ
                      ФИКИРИЯ                       ИСМАИЛ                        ФЕИМ
                      ЮЛИЯ                          ФИЛИПОВА                      МАРИНОВА
                      ЮЛМИЯ                         АДИЛ                          БЕЙТУЛА
                      ЮМГЮЛСЮН                      ЗАКИР                         АХМЕД
                      ЮРДСЕВЯН                      НЕЖДЕТ                        БЕЙТИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 421                            кметство ...........     населено място С.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЖДА                          АКИФ                          СЕЛИМ
                      АЖДА                          НЕДЖАТИ                       АХМЕД
                      АЙЛИН                         МУЗАФЕР                       МУРАТОГЛУ
                      АКИФ                          СЕЛИМ                         СЕЛИМ
                      АЛИЕ                          БЕЙДЖЕТ                       ЙОЗТЮРК
                      АХМЕД                         ЕЮБ                           ЮНУЗ
                      ГАБРИЕЛА                      МИХАЙЛОВА                     ИЛИЕВА
                      ГЕРГАНА                       ЕФТИМОВА                      РУСЕВА
                      ДАВИД                         МЛАДИНОВ                      МЛАДИНОВ
                      ЕЛИН                          РАДАНОВ                       ИВАНОВ
                      ЕМИНЕ                         ИДЖАБИ                        СЕЛИМ
                      МАРИЯН                        ТОДОРОВ                       СПАСОВ
                      МИЛЕН                         СТОЯНОВ                       РАДЕВ
                      НЕДЖАТИ                       НИДЖАБИ                       ЯКУБ
                      ПЕТЪР                         НЕДЕЛЧЕВ                      ИЛИЕВ
                      РАДАН                         ИВАНОВ                        МАРИНОВ
                      РАЙФЕ                         ИБРАМ                         ЮНУЗ
                      РЕМЗИ                         ЕЮБ                           ЯКУБ
                      СЕВДА                         ЕВГЕНИЕВА                     ИЛИЕВА
                      СИБЕЛ                                                       АЛИТ
                      СИБЕЛ                         АХМЕД                         ЕЮБ
                      СОФИЯ                         ОРЛИНОВА                      НИКОЛОВА
                      ТУРХАН                        ЮСУФ                          АХМЕД
                      ТЮРКЯН                        КЕМАЛ                         СОЛАК
                      ФАРИДИН                       МЕХМЕД                        ИСЛЯМ
                      ФИКРИЯ                        МЕХМЕД                        ЯКУБ
                      ФИЛИП                         НИКОЛАЕВ                      НЕДЕЛЧЕВ
                      ЮЛИЯН                         НЕДЯЛКОВ                      ИЛИЕВ
                      ЮМРИЯ                         БАСРИ                         ЮНУЗ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 422                            кметство ...........     населено място С.КОЗЯК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ                        МИТКОВ                        ГЕОРГИЕВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 423                            кметство ...........     населено място С.ПОРОЙНО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДНАН                         МАХМУД                        ЕШРЕФ
                      АЙЛИН                         МЕХМЕДЕМИН                    САТКЪ
                      АЙЧА                                                        ХАФЪЗОГЛУ
                      АСИЕ                          ХАЛИД                         ИСМАИЛ
                      АХМЕД                         АЛИ                           МЕХМЕД
                      АХМЕД                         ШАБАНОВ                       ШАБАНОВ
                      БЕЛКИСЕ                       ХАСАН                         НИЯЗИ
                      БЕЛЧО                         ФИЛИПОВ                       ТОДОРОВ
                      БИЛГЮЛЗАР                     ИСМЕТ                         ХАФЪЗОГЛУ
                      БИЛЕНТ                        ХАСАН                         РАИФ
                      БУСЕ                                                        ШЕНЕЛ
                      ГАЛИБ                         АХМЕД                         ГАЛИБ
                      ГЮЛВЕР                        ЮДАИМ                         ОГНЯНОВА
                      ГЮЛТЕН                        НЕЖДЕТ                        СЮЛЕЙМАН
                      ГЮНАЙ                         ФИКРЕТ                        АХМЕД
                      ДЖЕВАТ                        АХМЕД                         ОСМАН
                      ЕНИС                                                        БАЙРАКТАР
                      ЕРСИН                         ЕРОЛ                          НАЗИФ
                      ЗАКИР                         ТАХИР                         АХМЕД
                      ЗЕЙНИШ                        САЛИМ                         ТАХИР
                      ИЛКАЙ                                                       БЕРБЕРОГЛУ
                      ИЛХАН                         ФЕВЗИ                         ТАХИР
                      ИСЛЯМ                         ХАКЪ                          ПАЛА
                      МЮБЕДЖАЛ                      КАБИЛ                         СТОЙЧЕВА
                      МЮНЮФЕ                        ХАЛИД                         САЛИМ
                      НАЗМИЕ                        МЕХМЕД                        КАРА
                      НЕДРИЕ                        САЛИ                          МЕХМЕД
                      НЕСРИН                                                      СЕВИНЧ
                      ОСМАН                         КАРАНИ                        ИБРЯМ
                      ОСМАН                         МУДИН                         ХАСАН
                      САБИТ                         ИСМАИЛ                        САЛИМ
                      СЕВДИЕ                        МЕХМЕД                        СЕВИНЧ
                      СЕЙДЕГЮЛ                      НИДЖАБИ                       ИБРЯМ
                      СУНЧАЙ                        СЕВДАЛИНОВ                    ДИМЧЕВ
                      ФАТМАГЮЛ                      ШЕНОЛ                         СЮЛЕЙМАН
                      ФАТМЕГЮЛ                      АХМЕД                         МЕХМЕД
                      ФЕВЗИ                         БЕЙСИМ                        ТАХИР
                      ФЕВЗИЯ                        ВАДЕТ                         МУСТАФА
                      ФЕРРУ                         ШЕНОЛ                         СЮЛЕЙМАН
                      ФЕТИЕ                         БЕЙСИМ                        ХЮСЕИН САРЪ
                      ФИЛИП                         АЛЕКСИЕВ                      СТОЙЧЕВ
                      ХАЙДЕР                        ФЕРИД                         АХМЕД
                      ХАСАН                         РАИФ                          МЕХМЕД
                      ХАТЧЕ                         ДАУД                          АХМЕД
                      ШАБАН                         РАМАДАН                       МУСТАФА
                      ШЕЗАИМ                        ХАЛИД                         ШЕЗАИМ
                      ШЕНОЛ                         СЮЛЕЙМАН                      СЮЛЕЙМАН

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 424                            кметство ...........     населено място С.РАЗДЕЛ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    КЕРАНОВ                       МАРИНОВ
                      АНИ                           АСЕНОВА                       БЕРБЕРОГЛУ
                      АХМЕД                         АПТУЛА                        АХМЕД
                      БАТУХАН                                                     КЮЧЮК
                      БАХИСЕ                                                      СЕВЕР
                      БЕДРИ                         ЕЛИМАН                        ЮСЕИН
                      БЕЙНАБИ                       ГЮРСЕЛ                        МУХАРЕМ
                      БЕРКАН                                                      ЧЕТИН
                      БЕРРИН                                                      ВАТАНСЕВЕР
                      ВАЛЕНТИН                      МИХАЙЛОВ                      АНГЕЛОВ
                      ВЕСЕЛИНА                      АНГЕЛОВА                      СИМОВА
                      ГАЛЯ                          СЕРГЕЕВА                      ФЕЙЗУЛА
                      ГЬОКСЕЛ                       ГЮРСЕЛ                        МУХАРЕМ
                      ГЮЛХАН                        БЕЙТИ                         ИСМАИЛ
                      ГЮЛЧАЙ                        РЕМЗИ                         ХАМИД
                      ДЖЕМАЛ                        НАСУФ                         АРИФ
                      ДУРХАН                        ХАЛИМ                         ХАТИБ
                      ДУРХАН                        ЮЗЕИР                         ИЛЯЗ
                      ЕРВИН                         ЕРКИН                         ФЕВЗИ
                      ЗЕЙЖАН                        АХМЕД                         АРИФ
                      ЗЕРРИН                                                      ВАТАНСЕВЕР
                      ЗЕХРА                         МЮМЮН                         ШЮКРИ
                      ИГНАТ                         ВАСИЛЕВ                       ИГНАТОВ
                      ЙОЗГЮР                        ТАНЕР                         ХАМДИ
                      МАРИЯНА                       КРАСЕНОВА                     СЕРГЕЕВА
                      МАЯ                           КАЛИНОВА                      ТУНЧКОЛ
                      МАЯ                           МЛАДЕНОВА                     ИГНАТОВА
                      МЕЛИХА                        БЕЙНАБИ                       МУХАРЕМ
                      МЕХМЕД                        ХАЛИМ                         ДЕРВИШ
                      НАЙДЕН                        РАДОСЛАВОВ                    НАЙДЕНОВ
                      НЕБАТ                         АХМЕД                         АХМЕД
                      НЕСРИН                        ЮКСЕЛ                         АЗЪР
                      НЕШЕ                                                        СЬОНМЕЗ
                      НИГЯР                         РИДВАН                        БУРСАЛЪ
                      РАЗИЕ                         ХАМДИ                         ЮСЕИН
                      СААЛЯ                         АХМЕД                         МЮМЮН
                      САДЕТ                         ИЛИЯЗ                         ДЕРВИШ
                      СЕВДА                         АЛИПИЕВА                      АНГЕЛОВА
                      СЕВДИЕ                        РИДВАНОВА                     НАСУФОВА
                      СЕРГЕЙ                        НИКОВ                         СЕРГЕЕВ
                      СИЛВИЯ                        ВАСИЛЕВА                      ЗЛАТЕВА
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        МИТКОВ
                      СУЛТАН                        ЕЛИМАН                        МЕХМЕД
                      ТАЛИБ                         ФЕЙЗУЛА                       ШЮКРИ
                      ТАЛИБ                         ХАЛИМ                         ЕЛИМАН
                      ТАНЯ                          МАКСИМОВА                     СЕРГЕЕВА
                      ФЕТИЕ                         НАЗМИ                         КЮЧЮК
                      ХАККЪ                         ХАБИЛ                         МУСТАФА
                      ХАЛИД                         ХАЛИМ                         АЛИ
                      ШАЗИЯ                         ДЖЕВДЕТ                       ЕЛИМАН
                      ЮЗЕИР                         ИЛИЯЗ                         МЕХМЕД
                      ЮКСЕЛ                         РАСИМ                         ИСМАИЛ
                      ЮЛИЯН                         КАЛИНОВ                       СЕРГЕЕВ
                      ЮНУС ЕМРЕ                                                   ТУНЧКОЛ
                      ЮСУФ                                                        ЯЛЧЪН

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 425                            кметство ...........     населено място С.СЕКУЛОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИОСМАН                      МУСТАФА                       ДЖЕЛИЛ
                      БЕЙНУР                        ВАИД                          КАХРАМАН
                      ГАНКА                         РАЙНОВА                       МАРИНОВА
                      ЕЛИЗА                         АСПАРУХОВА                    ЗИДАРОВА
                      КАЛИНКА                       СТОЯНОВА                      ДОБРЕВА
                      СТЕФАН                        БОЕВ                          ЙОРДАНОВ
                      ХАЛИД                         ХАЛИЛ                         АДЕМ
                      ХАЛИЛ                         АДЕМ                          ХАЛИЛ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 426                            кметство ...........     населено място С.СКАЛА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЯ                           АСЕНОВА                       ДЕНИЗ
                      БАСРИ                         СЮЛЕМАН                       РЕДЖЕБ
                      ДИЯН                          ХАРИЗАНОВ                     ИВЕЛИНОВ
                      ЕРОЛ                          РЕДЖЕБ                        САБРИ
                      ЕРСИН                                                       ДЕНИЗ
                      ЖЕКО                          СТАНЧЕВ                       ЖЕКОВ
                      НЕДЖИЕ                        АХМЕД                         АЛИ
                      НЕЖДЕТ                        НЕДЖМИДИН                     ИБИШ
                      РЕДЖЕБ                        ЮСЕИН                         РЕДЖЕБ
                      РЕМЗИЕ                        АХМЕД                         РЕДЖЕБ
                      СЕЛВИНАС                      АКИФ                          ЮМЕР
                      ФАТМЕГЮЛ                      ХЮСЕИН                        РЕДЖЕБ
                      ХАЙРЕДИН                      ХЮСЕИН                        ЮМЕР
                      ХРИСТИНА                      ХАРАЛАНОВА                    ИВЕЛИНОВА

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 427                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРНОЛИК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙЛИН                         ХАСАНОВА                      КАЯДЖЪ
                      АЛТИМИР                       НЕВЕНОВ                       НЕВЕНОВ
                      БЕРРАН                        МЕТИН                         РЕМЗИ
                      БИЛЯН                         АНГЕЛОВ                       ЙОСИФОВ
                      ЕРМА                          МИРОСЛАВОВА                   САНЛАР
                      ЗЕВДЖАН                       НАИМ                          ЙОКТЕМ
                      ИРЕНА                         МИРОСЛАВОВА                   ЧЪТАК
                      ЙЪЛДЪЗ                                                      КАЯДЖЪ
                      МЕРТ                                                        ГЬОЗОГЛУ
                      МИЛЕНА                        МАРИНОВА                      МИЛКОВА
                      НЕВЕН                         НЕВЕНОВ                       БИЛЯНОВ
                      НЕВЯНКА                       МИРОСЛАВОВА                   ДАРОГЛУ
                      НИЛЯЙ                         САЛИ                          МЕХМЕД
                      РАДОМИР                       ТОШЕВ                         АНГЕЛОВ
                      РУМЕН                         СЪБЕВ                         МИЛКОВ
                      СЕРГЕЙ                        СНЕЖАНОВ                      ЕМИЛОВ
                      СИБИЛА                        НЕВЕНОВА                      БИЛЯНОВА
                      СУДЕ                                                        ДЬОНМЕЗ
                      ТАНЯ                          САВОВА                        БАГРЯНОВА
                      ФИЛИП                         АНГЕЛОВ                       ФИЛИПОВ
                      ФИЛУРИЕ                       БЕХЧЕТОВА                     ЙОЗТЮРК
                      ХАЛИМ                         ХАЛИМ                         ХАЛИМ
                      ШАХИН                         ВЕХБИ                         ВЕЙСАЛ
                      ЮСУФ                          МЕХМЕД                        ИСМАИЛ
                      ЯЛЧЪН                         РЕМЗИЕВ                       ШАБАНОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 428                            кметство ...........     населено място С.ЧЕРНОЛИК

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АХМЕД                         АЛИ                           МЕХМЕД
                      БЕЙЗАТ                        АБТУЛА                        ФЕРАД
                      ГАЛИНА                        ЕЛИНОВА                       МАРИНОВА
                      ГЮЛЕР                         ДЖАВИД                        КАРАНИ
                      ИВАН                          РУМЕНОВ                       МАРИНОВ
                      НАДЕЖДА                       МАКСИМОВА                     НИКОЛОВА
                      НЕЖДЕТ                        АХМЕД                         БЕДРИ
                      РАЗИЯ                         СЮЛЕЙМАН                      МИХАЙЛОВА
                      РАШИД                         АПТИ                          КУРУ
                      СЕВДИЕ                        БЕЙЗАТ                        АПТУЛА
                      ТИХОМИР                       ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ХАМИДЕ                        ШАБАН                         КУРУ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 429                            кметство ...........     населено място С.ПРАВДА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АБТУЛА                        ИСМАИЛ                        АДЕМ
                      АСЕН                          РУСЕВ                         АСЕНОВ
                      АСЯ                           БЕЛЧЕВА                       АСЕНОВА
                      ГЮЛСЕЧЕН                      АДЕМ                          КАРАНИ
                      ГЮЛШЕН                        БЕЙЗАТ                        ЮКЛЮ
                      ИСМАИЛ                        ОСМАН                         ГОЛЕШ
                      ЛОРА                          ЕЛИНОВА                       ЕФРЕМОВА
                      МЕХТИ                         ИСМАИЛ                        ГОЛЕШ
                      МУСТАФА                       МЕХМЕД                        ЮКЛЮ
                      НАДЯ                          ИВАНОВА                       ДАВИДОВА
                      ПЕМБЕГЮЛ                      МЕХМЕД                        ХАСАН
                      СЕЙХАН                        МЮМЮН                         КЕНАН
                      ХАТЧЕ                         ТАХСИН                        ГЮЛЕР
                      ХАФИЗЕ                        ИСМАИЛ                        АДЕМ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 430                            кметство ...........     населено място С.ПРАВДА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         СТАНЧЕВ                       АНГЕЛОВ
                      АХМЕД                         САЛИЕВ                        МИТКОВ
                      БЕЙЗАД                        САБРИ                         ХАЛИЛ
                      БЕХРИН                        САМИ                          ИСМАИЛ
                      ВЕДАТ                         ХАЛИС                         ГОЛЕШ
                      ВЕСЕЛИН                       СЛАВОВ                        АНГЕЛОВ
                      ДАНИЕЛ                        МАЛИНОВ                       МИХАЙЛОВ
                      ДЖАНЕР                        ДЖЕМАЛ                        НАСУФ
                      ДИМАН                         БЕЛЧИНОВ                      САРОВ
                      ДИМИТЪР                       СТЕФАНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ЕВЕЛИН                        ХРИСТОВ                       МИХАЙЛОВ
                      ЕДВИН                         ЮЛИЯНОВ                       ЯВОРОВ
                      ЕМИЛ                          ГРОЗЕВ                        ГОСПОДИНОВ
                      ЕМИЛ                          ДИМИТРОВ                      ЕМИЛОВ
                      ЗДРАВКО                       ВАСИЛЕВ                       КАЗАКОВ
                      ИВАН                          ДАМЯНОВ                       МИШЕВ
                      ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ПЕТРОВ
                      ИМРАН                         ФИКРЕТ                        САРОВА
                      ЙОРДАН                        СТЕФАНОВ                      ДИМИТРОВ
                      КАМЕН                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      МАРИЯН                        ТРАЯНОВ                       КОНСТАНТИНОВ
                      МЕБРУРЕ                       ДЖЕВДЕТ                       ХАЛИЛ
                      МЕДИН                         ЮЛИЯНОВ                       ЯВОРОВ
                      МЕСТАН                        ХАСАНОВ                       ОСМАНОВ
                      МЕХМЕД                        САМЕДИН                       МЕХМЕД
                      МИНЧО                         ХРИСТОВ                       ДЕНЕВ
                      МИХАИЛ                        МЛАДЕНОВ                      ХРИСТОВ
                      МУРТАЗА                       ХАЛИЛ                         КАРАБЕТ
                      НЕДЕЛЧО                       ПЕТРОВ                        НЕДЕЛЧЕВ
                      НЕЖДЕТ                        ВАИД                          КЪР
                      НИКОЛА                        МАРИНОВ                       МИТЕВ
                      ПЛАМЕН                        ВЕСЕЛИНОВ                     ИЛИЕВ
                      РОСЕН                         РУМЕНОВ                       ПАНЧЕВ
                      РУМЕН                         ЗАФИРОВ                       РОСЕНОВ
                      САВА                          ВЕЛИКОВ                       СТОЯНОВ
                      САМИ                          ИСМАИЛ                        СЕЛИМ
                      СЕЙДЕГЮЛ                      ВАХИД                         СЕЛИМ
                      СТЕФАН                        ПЕТРОВ                        ЦАНКОВ
                      ТОШКО                         ДЕНЧЕВ                        КОЕВ
                      ФЕВЗИ                         ИСМАИЛ                        АЛИОСМАН
                      ФЕТИЕ                         МУХСИН                        МЕХМЕДАЛИ
                      ХРИСТО                        ГЕОРГИЕВ                      БОТЕВ
                      ШЕНЕР                         СЕЛЯТИН                       МЕХМЕД
                      ШИРИН                         ХАККЪ                         МЕХМЕДАЛИ
                      ЮКСЕЛ                         ЯХЯ                           МЕХМЕДАЛИ
                      ЯХЯ                           ЮНУЗ                          МЕХМЕДАЛИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 431                            кметство ...........     населено място С.ЯРЕБИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСЕЙ                       ЕМИЛИЯНОВ                     ЧАВДАРОВ
                      ЕДЖЕ                          ЧЕТИН                         ХАДЖЪСЮЛЮШ
                      ЗЮМБЮЛ                        САМИ                          МЮСТЕДЖЕБ
                      НАЗИЛЕ                        ХАЛИЛ                         АХМЕД
                      НИРГЮЛ                        МЮМЮН                         КЪРОГЛУ
                      РИДВАНИЕ                      РЕМЗИ                         ТАН
                      СЕВГИН                        БЕДРИ                         САЛИМ
                      ШАЗИЕ                         ШЕРИФ                         КАРАБАДЖАК

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 432                            кметство ...........     населено място С.ЯРЕБИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          ФЕИМ                          АВДЖЪ
                      БИЛГИН                        БЕЛГИН                        КАРА
                      БИРСЕН                                                      ЕРОЛ
                      ВЕСЕЛИНА                      АНГЕЛОВА                      РУСАНОВА
                      ГЬОКЕР                                                      ШЕНКУРТ
                      ДИЛБЕР                        МЕХМЕДАЛИ                     ГЮНЕЙ
                      ЕМИЛ                          ИВАНОВ                        ХРИСТОВ
                      ЖУЛЯЙ                         ДЖОШКУН                       ШЕФКЕД
                      ЗЮЛБИЕ                                                      ГЮНЕРИ
                      ИЛТЕР                         СЕВДАТ                        АТАВУЛА
                      ИПЕК                                                        ТЮРКМЕН
                      ИРЕМ                                                        ЕРОЛ
                      МАРТИН                        РАШКОВ                        УЗУНОВ
                      МЕЛЯН                         БЮНТЕР                        МАХМУД
                      МЕРГЮЛ                        БЕЙЗАТ                        УЗУН
                      НОРА                          МАРТИНОВА                     ХРИСТОВА
                      РУЗИЯ                         ЕЛИМАН                        АТАВУЛА
                      СЕВГИН                        ИСМАИЛ                        ЧОЛАК
                      СЕВДАТ                        ХЪЛМИ                         АТАВУЛА
                      ФАТМА                                                       ГЮНЕЙ
                      ХОШТЕН                        МЕХМЕД                        БОЗАДЖЪ
                      ХЮСЕИН                                                      ГЮНЕРИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 433                            кметство ...........     населено място С.РУЙНО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕГЮЛ                       АЛИ                           КОДЖУКЛУ
                      БЕЙХАН                        ЗАИД                          КАРА
                      ГЮЛТЕН                        МАХМУД                        КАРА
                      ГЮНАЙ                         БЕДРИ                         ЮСЕИН
                      ДИЯНА                         НЕВЕНОВА                      АСЕНОВА
                      ЕДА                           ТАХИРОВА                      НИАЗИ
                      ЕМИЛ                          НИКОЛАЕВ                      ЖИВКОВ
                      ЕРКАН                         СВЕТЛИНОВ                     ВЕЛИНОВ
                      ЗЮЛФИЯ                        ЗАИД                          ЮСЕИН
                      КАЛИНКА                       ЕМИЛОВА                       САВОВА
                      МЕРГЮЛ                        ХАМДИ                         РАСИМ
                      МЮМЮН                         ХАКЪ                          КОДЖУКЛУ
                      НАДИЯ                         ХАЛИД                         КАРА
                      НЕВЕН                         ФИЛЕВ                         ЧАУШЕВ
                      НЕВИН                         ДЕМИР                         НЕВЗАТ
                      НУРУЛЛА                       МАХМУД                        БЕЙТУЛА
                      РАШКО                         АТАНАСОВ                      САВОВ
                      СВЕТЛИН                       ТЕОДОРОВ                      ВЕЛИНОВ
                      СЕНЕМ                         ДЕМИР                         ЗАХАРИЕВА
                      ТИХОМИР                       БОЯНОВ                        ЗАХАРИЕВ
                      ТЮРКАЙ                                                      УЧАР
                      ФЕВЗИЕ                        ДЖЕМАЛ                        ТАЛИБ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 434                            кметство ...........     населено място С.ДОЛЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЕЙТИЕ                                                      СЕЗГИН
                      ГЮРДАЛ                        МУХИДИН                       ОГНЯНОВА
                      ЕЛЕНА                         АНДРЕЕВА                      МАРИНОВА
                      ЕМИШ                          АХМЕД                         ТОТЕВА
                      ИКБАЛЕ                        ВЕЖДИ                         ХАСАН
                      МЕЛЕКБЕР                      РУШАН                         КАХРАМАН
                      НУРАЙ                         ХАСАН                         ХАЛИД
                      НУРХАН                        ХАСАН                         ШУКРИ
                      РАФЕТ                                                       СЕЗГИН
                      РЕДЖЕБ                        ЗИЯ                           ВАХИДОВ
                      ХАСАН                         ШУКРИ                         ХАСАН

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 435                            кметство ...........     населено място С.БОИЛ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДНАН                         ШАИБ                          МЕХМЕД
                      АЙШЕ                          САДЪК                         ТАИР
                      АЛИЕ                          ХЪЛМИ                         ХАМДИ
                      АХМЕД                         ТАЛИБ                         ИСМАИЛ
                      АХМЕТ                                                       ТУНА
                      БОЯН                          ХРИСТОВ                       АТАНАСОВ
                      БЮЛЕНТ                        РЕДЖЕБ                        ХАМДИ
                      ГАЛИНА                        АСЕНОВА                       ЕРДЖЕЙЛЯН
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       АНГЕЛОВА
                      ГЮЛА                          РОСЕНОВА                      ХАНДЖИЕВА
                      ГЮРДАЛ                        НУРХАН                        БЕХАДИН
                      ДЖАФЕР                        ИЛЯЗ                          АКИФ
                      ДОНЧО                         ИВЕЛИНОВ                      АСЕНОВ
                      ДОНЬО                         НЕДЯЛКОВ                      МАКСИМОВ
                      ЕМИН                          НЕДЖИБ                        ХАЛИЛ
                      ЗЕКИЯ                         АХМЕД                         ГАЛИБ
                      ЗЛАТКА                        АВРАМОВА                      АРСОВА
                      ЗЛАТКА                        АНДРЕЕВА                      АНГЕЛОВА
                      ИЛИЯ                          МАРИНОВ                       ЕФТИМОВ
                      ИЛИЯЗ                         АКИФ                          ШЕВКЕТ
                      ИЛКЕР                                                       ШАФАК
                      ИПЕК                                                        ХАШИМОГЛУ
                      ИРИХАН                        НУРИ                          ТАИР
                      ИСМАИЛ                        САДЪК                         ИСМАИЛ
                      ИСМЕТ                         АХМЕД                         МЕХМЕДАЛИ
                      ЙОЗЛЕМ                                                      ТУНА
                      КАДЕР                         ДЖЕВАТ                        ШАФАК
                      КАДЕР                         НУРХАН                        БЕХАДИН БЮЙЮКСАКАЛЪ
                      КЕМАЛ                         МЕХМЕД                        ЕФРАИМ
                      МЕЛИС                                                       ХАШИМОГЛУ
                      МИЛЕНА                        ДИМОВА                        АНДРЕЕВА
                      МИЛКА                         МИЛАНОВА                      БОЗАДЖИЕВА
                      МИМИ                          ХРИСТОВА                      ЧОБАНОВА
                      МЛАДЕН                        РАДЕВ                         ПЕТРОВ
                      МУСТАФА                       АХМЕД                         ТАЛИБ
                      НЕДЖИБЕ                       ЕМИН                          ХАЛИЛ
                      НЕДЯЛКО                       МАКСИМОВ                      ХАРИЗАНОВ
                      НОРА                          РОСЕНОВА                      ТАЛИБ
                      НУРИЕ                         РЕДЖЕБ                        ХАЛИЛ
                      НУРХАН                        БЕХАДИН                       ХАМДИ
                      РАДАН                         РАДАНОВ                       КУНЧЕВ
                      РАДИ                          ПЕТРОВ                        АРСОВ
                      РОСЕН                         МИТКОВ                        АНДРЕЕВ
                      САДЪК                         ИСМАИЛ                        САДЪК
                      САФЕТ                         НЕДЖИБ                        ХАЛИЛ
                      СВЕТЛИН                       РАДАНОВ                       РАДАНОВ
                      СЕВДАЛИНА                     РУМЕНОВА                      АСЕНОВА
                      СЕВДИЕ                        ФЕВЗИ                         САМИ
                      СЕВДИМ                        ФЕВЗИ                         САМИ
                      СЕВИМ                         ТАСИН                         МЮЗАКЯ
                      СЕЗЕР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      СЕЙХАН                        ХЮДАИМ                        ХЮДАИМ
                      СЕЛИМЕ                        НИДЖАБИ                       ЯКУБ
                      СЕНИХА                        ТАХИР                         ХАЛИЛ
                      СИЛВИЯ                        ДАВИДОВА                      БОЯНОВА
                      УМУТ ДЖАН                                                   ГАРИП
                      ФАТМЕ                         РАМАДАН                       РЕДЖЕБ
                      ФАТМЕГЮЛ                      РАФИЕВА                       АХМЕДОВА
                      ФАХРИЕ                        ЯШАР                          СЮЛЕЙМАН
                      ФЕВЗИ                         САМИ                          ТАЛИБ
                      ФЕВЗИЯ                        БЕКИР                         МЕХМЕД
                      ФИЛИП                         МЛАДЕНОВ                      БОЗАДЖИЕВ
                      ФЮРЕДЕС                       ЮСУФ                          ХАЛИМ
                      ШАИБ                          МЕХМЕДАЛИ                     АКИФ
                      ЮЛИЯ                          МАЛИНОВА                      АРСЕНИЕВА
                      ЯХИЯ                          БАКИ                          ТАЛИБ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 436                            кметство ...........     населено място С.ОРЕШЕНЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙТАЧ                                                       КУРТУЛУШ
                      БЕЯ                           КАДИР                         ЧЬОМЕЗ
                      ГЮЛТЕН                        ФЕХИМ                         МЮМЮН
                      ЕРОЛ                          КАДИР                         ОСМАН
                      МЕРЕЛ                         БЕЛГИН                        ШЕФКЪ
                      НАДКА                         АЛЕКСАНДРОВА                  ЧАУШЕВА
                      НЕДЖИБЕ                       МЕХМЕД                        ТАИР
                      СЕЛВЕТ                        ФЕХМИ                         МЮМЮН
                      ФАТМЕ                         ТАСИН                         РАМАДАН
                      ХАСАН                         РАМАДАН                       МЮМЮН
                      ЮЛИЯН                         СТОЯНОВ                       АНГЕЛОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 437                            кметство ...........     населено място С.ПАИСИЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙХАН                         ИЛХАН                         БЕЙТУЛА
                      АЛБЕНА                        НАУМОВА                       ЕРЕМ
                      АХМЕД                         ВАХИДОВ                       ЯКУБОВ
                      АШКЪН                         ХАЛИЛ                         МЮДЖЕЛИД
                      БЕДРИЕ                        ТАХСИН                        АДИЛ
                      БОЖУРА                        РИЗОВА                        ЩЕРЕВА
                      ВЕДАТ                         ТЕФИК                         КАДИР
                      ГЕРГАНА                       КАЛИНОВА                      КЬОСЕ
                      ГИТА                          ВАКЛИНОВА                     ГЕЗЕР
                      ЕРГЮЛЯН                       ФИКРЕТ                        ФЕХИМ
                      ЗАФЕР                         МИТХАТ                        МЮМЮН
                      ЗЕКЕЙЯ                        ВЕЛИ                          ТАИР
                      ЗОЯ                           ЖЕЛЕВА                        ХАНДЖИЕВА
                      ЗЮЛФИЯ                        МЕХМЕД                        ХАСАН
                      ИЛХАН                         БЕЙТУЛА                       НЕЗИР
                      КЪЙМЕТ                        ЗЮЛКЮФ                        БИЛЯЛ
                      МИЛЕН                         НАУМОВ                        КОСЕВ
                      МИТАТ                         ФЕВЗИ                         НЕЗИР
                      МИТХАТ                        МЮМЮН                         РАХИМ
                      МУХИДИН                       ИБРЯМ                         НУРУЛА
                      НАДЖИЕ                                                      ШЕНТЮРК
                      НЕВЯНА                        ЯНКОВА                        ЙИГИТ
                      НЕДЖИБЕ                       ГЮНАЙ                         БЕЙТУЛА
                      НЕРИМАН                       РАФИ                          КАДИРОГЛУ
                      НИАЗИ                         МЕХМЕД                        ХАСАН
                      НИЯЗИ                         ШАБАН                         АХМЕД
                      НУРАЙ                         МУСТАФА                       МЮМЮН
                      РЕШАТ                                                       ШЕНТЮРК
                      СААДЕТ                        ХАМДИ                         РАХИМ
                      СВЕТЛАН                       МИТКОВ                        ЩЕРЕВ
                      СЕБАТ                         БЕЙТУЛА                       ХАФУЗ
                      СЕЙДЕГЮЛ                      МЮМЮН                         РАСИМ
                      СЕФА                                                        КАДИРОГЛУ
                      ТЕЗГЮЛ                        САДЪК                         НЕЗИР
                      ФАТМЕГЮЛ                      НАЗИФ                         НЕЗИР
                      ФЕДАИМ                        НАИМ                          РАСИМ
                      ФЕРИХАН                       РЕДЖЕБ                        БЕКЕН
                      ХЮДАИМ                        ХЮДАИМ                        АДИЛ
                      ЮМЕР                          ЮМЕР                          КЪРДЖАЛИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 438                            кметство ...........     населено място С.ОКОРШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙХАН                         АКИФ                          МЕХМЕД
                      АКИФ                          МЕХМЕД                        АКИФ
                      АЛБЕНА                        МЛАДЕНОВА                     ХАСАН
                      АЛИ                           ХАСАНОВ                       ИБРОВ
                      АХМЕД                         БЕЙСИМ                        АХМЕД
                      АХМЕД                         ИБРЯМ                         ОСМАН
                      БЕЙСИМ                                                      ДОГАН
                      ГЬОКСЕЛ                       САЛИ                          ЗЕНГИН
                      КАЛЯ                          ДИМИТРОВА                     ГРИГОРОВА
                      МЕРТ                                                        ДОГАН
                      НАЗЛЪ                         СЮЛЕЙМАН                      ПАПУКЧИЕВА
                      НУРТЕН                        ШАБАН                         ШАБАН
                      РЕДЖЕБ                        РАИМ                          ШАБАН
                      РУМЕН                         МЛАДЕНОВ                      ПАПУКЧИЕВ
                      СЕМРА                         РЕДЖЕБ                        ШАБАН
                      СЪЛЗА                         ЕМИЛОВА                       ТОПЧИЕВА
                      ХЮСЕИН                        АЛИ                           ХАСАН
                      ЧУДОМИР                       ХАРАЛАНОВ                     КИСЬОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 439                            кметство ...........     населено място С.ОКОРШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АХМЕД                         АХМЕД                         РЕДЖЕБ
                      ДЕЯН                          ГЕОРГИЕВ                      ДИМОВ
                      ЕЛКА                          ЙОРДАНОВА                     МИХАЙЛОВА
                      МАРГАРИТА                     ИВАНОВА                       МАРИНОВА
                      МЕВЛИДА                       ФЕДАИЛ                        ФЕЙЗУЛА
                      ПЕТКО                         ВАСИЛЕВ                       ПЕТКОВ
                      САДЕТИН                       АЛИ                           ФЕЙЗУЛА
                      СТОЯН                         ГЕОРГИЕВ                      СТОЯНОВ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 440                            кметство ...........     населено място С.ВОКИЛ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕГЮЛ                       МЕХМЕД                        МЮСТЕДЖЕБ
                      АХМЕД                         АРИФОВ                        АРИФОВ
                      АХМЕД                         ФЕИМ                          ЮМЕР
                      БИЛГИН                        МЕТИН                         БИЛЯЛ
                      БУРЧИН                                                      САРАЧ
                      ВАНЯ                          САВОВА                        МИХАЙЛОВА
                      ГЮЛНАР                        ФЕВЗИ                         МЕХМЕД
                      ГЮЛЮФЕР                       ФЕВЗИ                         РАФИ
                      ГЮНАЙДЪН                      ОСМАН                         МЕХМЕД
                      ГЮНЕЛ                         РИДВАН                        БЕЙТИ
                      ГЮНЕРИЯ                       ХЮСЕИН                        МЕХМЕД
                      ГЮРКАН                                                      БЕРБЕРОГЛУ
                      ГЮРСЕЛ                        АХМЕД                         СЕИД
                      ЖУЛИЕН                        ЖУЛИЕНОВ                      МИХАЙЛОВ
                      ИСМАИЛ                        ШАБАН                         МЮСТЕДЖЕБ
                      МАТЮМЕ                        МУСТАФА                       ФЕРАД
                      МЕТИН                         БИЛЯЛ                         НЕДЖИБ
                      МИЛЕНА                        САВОВА                        МИХАЙЛОВА
                      НЕВРИЕ                        НАСУФ                         МЕХМЕДАЛИ
                      НИЯЗИ                         ОСМАН                         САЛИМ
                      РИДВАН                        БЕЙТИ                         СЮЛЮШ
                      СЕЙРАНИ                       РАСИМ                         АДИЛ
                      СЕЙФИ                         ХАЛИЛ                         ЮСУФ
                      СЕЛИМЕ                        МЕХМЕД                        ЮСУФ
                      СЕХЕР                         АЛИ                           ОСМАН
                      СИЛВИЯ                        ОГНЯНОВА                      ЕРДЖАН
                      СИНЕМ                                                       КАХРАМАН
                      СЮБЕЙБЕ                       БИЛЯЛОВА                      АРИФОВА
                      ФАТМЕГЮЛ                      ОСМАН                         ОСМАН
                      ФАТМЕГЮЛ                      ХАСАН                         САЛИМ
                      ФЕТКЪ                         ХАКЪ                          ОСМАН
                      ХАЛИМ                         РУФИ                          МЕХМЕД
                      ШУКРЮ                         ОСМАН                         ФЕРАД
                      ЪРФАН                         АЛИ                           РАФИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 441                            кметство ...........     населено място С.ВОКИЛ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АКИФ                          САЛИМ                         МУСТАН
                      АНИФЕ                         АХМЕД                         АХМЕД
                      БАСРИ                         МУСТАФА                       АХМЕД
                      БУРДЖУ                                                      ДЕРМЕНЛИ
                      ГЬОНЮЛ                        ИБРЯМ                         ХАДЖЪОГЛУ
                      ЕЛИН                          ЛЕФТЕРОВ                      КУЦАРОВ
                      ЕМИНЕ                                                       КОДЖАОСМАНЛАР
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФА                       ДАИЛ
                      ИЛХАН                         ЮСУФ                          АХМЕД
                      НЕДЖМИЯ                       РАФИ                          МУСТАН
                      РЕСМИЯ                        КЯМИЛ                         ОСМАН
                      САЛИМ                         АХМЕД                         МУСТАН
                      СЕВДЖИХАН                                                   КОДЖАОСМАНЛАР
                      СЕЙИДЕ                                                      КОДЖАОСМАНЛАР
                      ТЕЗДЖАН                       ЮЛМИ                          АЛИШ
                      ХАНКО                         АЛЬОШЕВ                       ХРИСТОВ
                      ЮМИТ                                                        ДЕГИРМЕНДЖИ
                      ЮСУФ МЕРТ                                                   ДЕГИРМЕНДЖИ

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА                         Община ДУЛОВО
         секция № 442                            кметство ...........     населено място С.ОВЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙХАН                         ОСМАН                         АРИФ
                      АРИФ                          ЗЕЙНУ                         АРИФ
                      АХМЕД                         ХЪЛМИ                         МЕХМЕД
                      БЕДРИЕ                        АЛИ                           РАСИМ
                      БОЯН                          НИКОЛОВ                       АРСОВ
                      ВЕЖДИ                         МЮМЮН                         МУСТАФА
                      ВЕНЕТА                        ИВАНОВА                       АРСОВА
                      ВЕСКА                         ЯКИМОВА                       ДЖЕНКОВА
                      ВЕСЛЯ                         АХМЕД                         МЕХМЕД
                      ГЮЛЧАЙ                        ЕЛИМАН                        САДЪК
                      ДЖЕНАЛ                        МЮМЮН                         САДЪК
                      ДИНЧЕР                        ИСМАИЛ                        ЗАИД
                      ЕМЕЛ                                                        УЛУСОЙ
                      ЕМИЛ                          АСЕНОВ                        МИЛЕНОВ
                      ЕМРАН                         НЕВЗАТ                        МЮМЮН
                      ЕРГЮН                         ЕМИН                          АДИЛ
                      ЕРНУР                                                       МАРАНГОЗ
                      ИПЕК                          ГЮРСЕЛ                        МЮМЮН
                      ИРИНА                         ЗАРОВА                        ИСКРЕНОВА
                      ИСМАИЛ                        ШАБАН                         ИСМАИЛ
                      ЛЮТФИЯ                        МАХМУД                        БЕКИР
                      МИТКО                         ЯКИМОВ                        ФИЛИПОВ
                      МИХАИЛ                        ХИНЧЕВ                        ТОТЕВ
                      НЕВЕН                         РОСЕНОВ                       СИМЕОНОВ
                      НЕВРИЕ                        ЮСЕИН                         АДИЛ
                      РАМИС                         ХАЛИЛ                         БЕХЧЕД
                      РЕЙХАН                        ЮЗЕИР                         АРИФ
                      СЕВДАЛИНА                     МИЛЕНОВА                      ОГНЯНОВА
                      СЕВИЕ                         АХМЕД                         ЙОЗГЮР СЕВГИ
                      СЕЛИМЕ                        ЯХЯ                           МАРАНГОЗ
                      ТЮРКЯН                        ШАФИ                          МЕХМЕД
                      ФАХРИЯ                        МЮЗЕКЯ                        АРИФ
                      ХЮЛИЯ                         ЕРГЮН                         ЕМИН
                      ЧАГЛА СЪЛА                                                  КОЧ
                      ЮЗЕИР                         АРИФ                          АКИФ
                      ЮСМЮГЮЛ                       АЛИ                           МУСТАФА
                      ЮСУФ                          АХМЕД                         БЕКИР