Продължават интересните срещи и инициативи в СОУ”В.Левски” Дулово

20.11.2012 13:24

Денят - 17 ноември 2012 г. – в СОУ”Васил Левски” бе посветен на литературата, разказва Ивелина Крумова, директор на учебното заведение. Гост в училището беше професор Радослав Радев от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, който от 11.00 часа изнесе открит урок в XI-а клас на тема „Памет и забрава в одата „Левски” от Иван Вазов”. Присъстваха експертът по БЕЛ от РИО-Силистра, Анета Ненова и учители от областта. Пред учениците стоеше нелеката задача да открият нови хоризонти в часа по литература. Вълненията, с които посрещнаха - проф. Радев и учителите - гости на урока, продължиха и след занятието.

Image removed.

От 15.00 часа започна литературно-научната конференция с ръководител проф. Радослав Радев. В нея участваха ученици от XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, както и ученици от областта. Темата на конференцията беше „Пътят и пътуването в българската литература”. Големият интерес и внимание на участниците бяха провокирани от увлекателното слово на проф. Радев, както и от оригиналните идеи, които бяха поднесени за нов поглед към българската литература. Пред участниците бе поставено отговорното задание - да подготвят свои есета по темата за участие във втория етап на конференцията, който ще се проведе в град Силистра.