В Дулово започна 4-то издание на Детското полицейско управление

11.10.2022 17:50

На 11 октомври със специално тържество бе открита новата учебна-2022 година в ДПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  към РУ “Полиция“ Дулово. Събитието се проведе в заседателната зала на Община Дулово. В Управлението ще се обучават  25  петокласници от СУ “В. Левски“ Дулово с класен ръководител Севгюл Мустафа. На откриването присъства и педагогическият съветник към училището Кремена Атанасова.

  Обучението на малките полицаи е поверено на служителите от дуловското полицейско управление - Джина Минкова –инспектор Детска педагогическа стая, полицейските инспектори Росен Русев и Николай Черкезов. Занятията ще се провеждат  два пъти в месеца, а цялостното обучение ще завърши в края на учебната 2024г.

Община Дулово съдейства за осигуряването на материалите необходими за дейността на ДПУ и за почерпката за началото на учебната година.

Ваня Петрова