Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1023/28.10.2022 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лице, изпълнява

07.11.2022 14:55

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1023/28.10.2022 г

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност в  Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало кадрова военна служба

 

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

,,Шофьор” в звено ,,Ремонт, поддръжка, транспорт и  съхранение” на Център за логистична поддръжка

старши сержант,

сержант, младши сержант

 

18270

Горна Малина

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски(старшински) колеж по чл. 115, ал 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско(старшинско) звание в  професионален сержантски(старшински) колеж или учебен център

,,Поверително”

Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория ,,В” или ,,С”

 

Всичко за военно формирование 18270- Горна  Малина

1

 

 

 

                       Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 25.11.2022 г.

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428