ОИЦ-СИЛИСТРА СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

17.11.2022 15:17

Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г. e посветена на Новия програмен период 2021-2027

 

По време на Регионална среща на читалищната мрежа в гр. Дулово, екипът на Областен информационен център – Силистра постави началото на поредица от информационни срещи, посветени на Новия програмен период 2021-2027.

Пред многобройната аудитория, състояща се от представители на местните власти, читалищни дейци и експерти, бяха представени новите програми със своите приоритети, дейности и потенциални бенефициенти. Обърнато бе внимание и върху актуални и предстоящи процедури за финансиране на проектни идеи.

Предстоят срещи във всички общини от област Силистра, за което допълнително ще бъде публикуван график на провеждане.

Събитието бе част от Националната кампания на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г., която се провежда в периода 14 ноември – 16 декември 2022 г.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.