Как да се предпазим от пожари през отоплителния сезон

30.11.2022 17:21

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Как да се предпазим от пожари през отоплителния сезон

 

 

 

С понижаването на температурите и повишеното ползване на отоплителни и  нагревателни уреди значително нараства опасността от възникване на пожари в бита. Подценяването на противопожарните изисквания, свързани с отоплителния сезон, може да причини запалвания, които не само да доведат до сериозни щети, но и да застрашат живота и здравето на хората.

Статистиката показва, че от средата на октомври 2021 г. до края на март 2022 г., в Силистренска област са възникнали 65 пожара, пряко свързани с отоплителния сезон. 40 от тях са запалвания на комини – без загуби, а при останалите 25 пожара са нанесени материални щети. Унищожени са общо 1655 кв.м покривни конструкции на сгради. При пожари през миналогодишния отоплителен сезон в областта е загинал един човек, а четирима са пострадали.

През последните два месеца – октомври и ноември т.г., в областта са възникнали 13 пожара, свързани с отоплителния сезон, 6 от които в комини - без материални щети. Със загуби са 7 от пожарите, като 5 от тях са причинени от късо съединение, а 2 от неправилно ползване на отоплителни или нагревателни уреди.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра апелира за повишено внимание и отговорност през отоплителния сезон. За да не се допускат сериозни инциденти и да не се поставят в опасност животът и имуществото на гражданите, експертите от РДБЗН предоставят следните препоръки:

 

При отопление с електрически уреди:

 

 • Използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали;
 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек, преди лягане за сън, когато спре тока и преди да излезете навън;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Проверете изправността на електрическата инсталация.

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи на твърдо гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности;
 • Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която излиза отстрани поне на 25 см, а отпред най-малко на 50 см, ако подът под него е горим;
 • Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения;
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
 • Комините трябва да са измазани и без пукнатини; периодична да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции.

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не запалвайте топла (неизстинала) нафтова печка – това можа да доведе до взрив;
 • Проветрявайте редовно помещенията;
 • Съхранявайте горивото само в метални съдове и извън жилищните помещения;(
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите.

 

Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан:

 • Поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замяна на празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор;
 • Не използвайте стари бутилки, които не са минали технически преглед;
 • Не използвайте редуцир-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ;
 • Не използвайте стари редуцир-вентили с обгорени и напукани уплътнения;
 • Не използвайте стари и напукани маркучи и такива, по-дълги от 1.5 м;
 • Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина;
 • Не допускайте повече от две бутилки в едно помещение;
 • Не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.

 

При възникване на пожар сигнализирайте незабавно на тел. 112!

 

Без да поемате излишен риск, опитайте да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.

Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока на изхода и незабавно излезте навън.

Затворете прозорците и вратите на помещенията, преди да напуснете.

 

                                     

 

 

30.11.2022 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра