В Дулово бе открит многофункционален кабинет

01.12.2022 06:18

В новата сграда на ДГ“Мир“ в Дулово официално бе открит новооборудван многофункционален кабинет „Заедно можем повече“ изграден със средства по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“,модул 2 на МОН.

Гостите бяха приветствани от Петранка Михайлова-директор на детската градина, която сподели, че идеята за кабинета е на ресурсната  учителка  Хайля Алиш, а реализацията  е на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-град Силистра. От там, през 2021/2022 г, са подготвили проектното предложение, чиято реализация е факт в Дулово. Целта на създаването му е да се осигури по-благоприятна, специализирана среда за децата и ресурсните учители, за да могат да се подобрят техните възможности за приобщаване и адаптация.

Поздравления и приветствия поднесоха д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово, инж. Невхис Мустафа - председател на ОбС –Дулово, Красимира Райнова-зам.директор на РЦПППО Силистра, Мариана Вълкова ст. експерт „Предучилищно образование“-РУО Силистра, Доротея Тотева, заместник-кмет, Мариана Йорданова-началник отдел „Образование. Сред гостите бяха директори на детски градини, родители, екип от логопеди, ресурсни учители, психолози. Общото мнение е, че такъв многофункционален кабинет е изключително нужен за развитието на децата и най-важното е, че е в общинския център, което предполага по-голяма достъпност за децата със специални образователни потребности от района и техните родители.

Всички присъстващи аплодираха музикално-танцовите поздравления поднесени  от възпитаниците на детската градина.

Лентата на откриването на кабинета бе прерязана от кмета на общината и директорката на детската градина.

ВАНЯ ПЕТРОВА