ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

21.01.2023 10:12

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

ОТ 20 ЯНУАРИ  ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023г.

 

ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ПРЕДПЛАТИЛИ В СРОК ДО 30.04.2023г. ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2023г., ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ В БРОЙ В КАСАТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” ; ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО; ВЪВ ВСИЧКИ КМЕТСТВА НА ОБЩИНАТА; ИЗИПЕЙ  ИЛИ  ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100

БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400

БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

 

В Община Дулово - през 2023г. писма/съобщения за местните данъци и такси няма да се изпращат .

Справки и информация за дължимите данъци и такса за битови отпадъци се дават от служителите във всички кметства на общината и в дирекция „Местни приходи“ гр. Дулово, също така и от сайта на НАП портал за електронни услуги-Е-услуги с ПИК.