Гласуване с подвижна избирателна урна

05.12.2012 12:30

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна урна

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си до 27 декември 2012 година. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.

Приложение № 16 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум

Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум