Мартенски благотворителен базар в Дулово за-слънчевите-деца

28.02.2023 13:30

В навечерието на първия ден на пролетния месец март в Дулово се проведе  благотворителен мартенски базар, организиран от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-град Силистра. Пъстротата на мартениците в различни модели и идеи бяха подредени на специални щандове пред сградата на общината. В  залата на Общинския съвет бяха поставени красиво изработени пана, мартенички и пролетни дървени композиции, които посрещнаха общинските съветници за тяхното поредно заседание. В каузата са се включили училища и детски градини от града, общината и областта. Отделни дарители са дали и своята лепта за реализиране на инициативата на Центъра „Широко отворени са детските очи за родните красоти“. Събраните средства ще бъдат за реализиране на пътувания, екскурзии, разходки на–слънчевите-деца обучавани в програмите на РЦПППО.

 Общински съветници, кмет, председател на ОбС, зам.-кметове и директор Дирекция"Местни приходи" събраха и дариха 530лв. за каузата.

ВАНЯ ПЕТРОВА