Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на ВВС РД-127/22.02.2023 г. са обявени 88(осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във военните формирования на Военновъздушните сили

07.03.2023 06:17

О Б Я В А

 

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на ВВС  РД-127/22.02.2023 г. са обявени  88(осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във военните формирования на Военновъздушните сили

 

Обявените вакантни длъжности са в следните военните формирования:

 • в.ф. 24900- София / 5 длъжности
 • в.ф. 32040- Крумово / 14 длъжности
 • в.ф. 26030- Безмер / 11 длъжности
 • в.ф. 54320- Божурище / 7 длъжности
 • в.ф. 34630- Божурище / 5 длъжности
 • в.ф. 32610- Банкя/ 10 длъжности     

 

 • в.ф. 28000- Граф Игнатиево / 13 д-ти
 • в.ф. 36510- Стара Загора / 5 д-ти
 • в.ф. 36780- Шабла / 4 длъжности
 • в.ф. 26720- Черноморец /4 длъжности
 • в.ф. 34420- Костинброд / 10 д-ти

 Подробно с вакантните длъжности за Военновъздушните сили може да се запознаете

            на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в

            общините Силистра, Тутракан и Дулово или в сайтовете на МО и ЦВО.

 

    Конкурсът за ВВС, ше се проведе по график от 05.06.2023г. до 30.06.2023г.  и включва:

 - изпит по физическа подготовка;

 - тест за проверка на общата култура;

 - събеседване с кандидатите;

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

    4Да не са по-възрастни от 40 години.

     На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

 • не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
 • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
 • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           07.04.2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428