Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-187/06.03.2023 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер от състава на Военновъздушните сили, за приемане на на военна служба на лиц

14.03.2023 09:56

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-187/06.03.2023 г

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер от състава на Военновъздушните сили, за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Заместник-командир на радиолокационен пост, той и началник на РЛС с интегрирано НРЛОУ

Капитан

Старши

лейтенант

Лейтенант

32610- Банкя

1

Висше военно училище, специалност,, Организация на военните формирования на тактическо ниво”

Секретно

Придобита специализация от ВВУ- ,,Зенитни войски” или ,,Радиотехнически войски”

ВСИЧКО

1

 

 

 

 

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 04.04.2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428