Проект на Програма за закрила на детето за 2023 година

17.03.2023 17:53

До

Заинтересованите лица

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2  и чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект на Програма за закрила на детето за 2023 година.

Проектът е придружен от мотиви за приемане на Програмата

Предложения и становища по проекта се приемат  в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg в срока по чл.26, ал.4 /от 17.03 до 17.04.2023г./от Закона за нормативните актове.

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО