Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50(петдесет) вакантни длъжности за войници

29.03.2023 08:24

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част са обявени 50(петдесет) вакантни длъжности за войници

 

Обявените вакантни длъжности в Националната гвардейска част са:

4Гвардеец- 41 вакатни места, Средно образование,

 Ръст 175-185 см, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

4Номер от разчет- 1 вакатно място, Средно образование.

4Младши шофьор - 3 вакатни мяста,  Средно образование, Водач на МПС с категория ,,D”.

4Младши шофьор - 1 вакатно място, Средно образование, Водач на МПС с категория ,,С+Е”.

4Младши шофьор - 4 вакатни места, Средно образование, Водач на МПС с категория ,,С”.

 

Подробно с вакантните длъжности за Националната гвардейска част може да се запознаете

на място във Военно окръжие II степен – Силистра, Офисите за  военен отчет в

общините Силистра, Тутракан и Дулово, в сайтовете на МО и ЦВО, във Фейсбук

страницата на Военно окръжие II степен- Силистра.

 

  Конкурсът за НГЧ ще се проведе от 08.00 ч. на 27.06. и 28.06.2023 г.  и включва:

  • изпит  по физическа подготовка.
  • изпит-тест за обща култура на кандидатите.
  • събеседване с кандидатите.

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават  средно образование или по-високо образование;

    4 Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на

      чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ, не по-възрастн от  44 години;

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни  и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

     ,,уволнение”.

    На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

  • не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за длъжността;

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

06.06.2023 г.

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428