ПОКАНА за организирана комуникационна проява /пресконференция/ по проект „Грижа в дома в община Дулово“

21.04.2023 18:04

ПОКАНА

 

                за организирана комуникационна проява /пресконференция/

                               по проект „Грижа в дома в община Дулово“

 

 

 

 

            Уважаеми Дами и господа,

           

            Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Дулово“, по Процедура BG05SFPR002-2-001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0204-C01,

Ви каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 28.04.2023г. от 10:00часа, в зала 2 на 1 етаж в сградата на община Дулово, находяща се в гр. Дулово, община Дулово, ул. „Васил Левски“№18.

 

Екип за управление на проекта