Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на Командване за логистична поддръжка № РД-754/22.06.2023г. са обявени 114 (сто и четиринадесет) вакантни длъжности за войници

08.07.2023 07:11

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на Командване за логистична поддръжка  № РД-754/22.06.2023г. са обявени  114 (сто и четиринадесет)  вакантни длъжности за войници

 

Обявените вакантни длъжности са в следните военни формирования:

4в.ф. 57310- Ловеч/87 длъжности;                4в.ф. 54870- София /8 длъжности;

4в.ф. 22700- Костенец/2 длъжности;             4в.ф. 22960- Царева ливада/ 4 длъжности;

4в.ф. 28130- Стражица/7 длъжности;            4в.ф.  24540- Светлен/6 длъжности;     

 

Подробно с вакантните длъжности за КЛП може да се запознаете в нашия профил във Фейсбук, на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в

            общините Силистра, Тутракан и Дулово или в сайтовете на МО и ЦВО.

 

    Конкурсите  за Командване за логистична поддръжка, ще се проведат в периода от 12.09 .2023 г. до

    20.09.2023 г. във военните  формирования, за които са обявени вакантните длъжности и включват :

    - изпит по физическа подготовка;

    - тест за проверка на общата култура на  кандидатите;

    - събеседване с кандидатите;

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да притежават средно или по-високо  образование.
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
  • Да  нямат друго гражданство.
  • Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.
  • Да са  психологически пригодни за военна служба.
  • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
  • Към датата на приемане военна служба да не са по-възрастни от 40 години.

 

     На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

  • не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

04.08.2023 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428