Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-525/28.06.2023 г. e обявенa 1 (една) вакантнa длъжност за офицер във военно формирование 52090- Долна Митрополия

11.07.2023 11:38

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-525/28.06.2023 г. e   обявенa 1 (една)   вакантнa длъжност за офицер във военно формирование 52090- Долна Митрополия

 

Обявената вакантна длъжност е  следната :

 • НАЧАЛНИК НА ГРУПА ,,ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА;
 • Военно звание:Лейтенант, Старши лейтенант, Капитан;
 • Военно формирование:52090- Долна Митрополия;
 • Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше образование, придобита специалност,,Право образователно квалификационна степен ,,Магистър ;

 

Подробно с вакантната длъжност за военно формирование 52090 – Долна Митрополия може да се запознаете в нашия профил във Фейсбук, на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово или в сайтовете на МО и ЦВО.

 

    Конкурсът ще се проведе от 21.08.2023 г. до 22.08. 2023 г. във военно формирование 52090- Долна Митрополия  като включва:

 - провеждане изпит по физическата  подготовка;

 - събеседване с кандидатите;

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да имат висше образование с професионално направление право.
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 • Да  нямат друго гражданство.
 • Да са психологически пригодни за военна служба.
 • Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на минисъра на отбраната.
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ,,уволнение“.
 • Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години , а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, да не са по – възрастни от 50 години за упражнилите право си на пенсия и не по- възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           28.07.2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428