Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-600/18.07.2023 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер във ВВМУ..Никола Й. Вапцаров, за приемане на военна служба на лице изпълня

24.07.2023 06:34

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-600/18.07.2023 г

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер във ВВМУ..Никола Й. Вапцаров, за приемане  на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба, отговарящо на изискванията на чл. 141 , ал. 6 от ЗОВСРБ  

 

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Старши експерт II степен в отделение ,,Военноморска подготовка”

капитан III ранг

или

капитан –лейтенант

с изпълнени условия по чл. 21 от ППЗОВСРБ

 

ВВМУ

,,Н. Й. Вапцаров“

1

Висше военно училище, специалност ,,Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво-Военноморски сили“

,,Секретно”

                   Няма

ВСИЧКО

1

 

 

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 17.08.2023 г.

 

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428