РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА - СЪОБЩЕНИЕ

20.01.2013 11:39
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението
I. Избирателни секции на територията на област Силистра, които ще бъдат пригодени за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението според Решение № 20 от 18 януари 2013 на РИК - Силистра, съгласно изискванията на Решение № 56-НР от 30 ноември на ЦИК:
На територията на община Алфатар избирателна за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:
секция № 20 01 00 202, с адрес гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №15 /НЧ "Й.Йовков"/;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6
дл. лице: Диана Борисова Лечева, Виктория Василевна Василенко
На телефон:086/811 610, 086/811 614, 08673/21 82, 08673/21 76
На територията на община Главиница избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:
№ 20 07 00 301, с адрес гр.Главиница, ул."Оборище"№57 /Училище/,
№ 20 07 00 309, с адрес с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров" №78 /сграда на РПК/;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет. 2, стая 4
дл. лице Айгюл Аптикерим   
На телефон: 086/36 20 40
3. На територията на община Дулово избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:
№ 20 10 00 408 с адрес гр. Дулово, ул. "Шуменско шосе" 120А /Пенсионерски клуб/ 
№ 20 10 00 411, с адрес с. Черник, ул. "Люлин" 52А /"Айсберг"/;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18
дл. лице: Тюркян Ахмед Мустафа
На телефон: 0864/2 24 24, 0864/ 2 31 13, 0882 361 027
4. На територията на община Кайнарджа избирателна секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението
№ 20 15 00 507, с адрес с.Кайнарджа, ул."Ради Перчемлиев №2, Училище;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: с. Кайнарджа, ул. „Г. Токушев” № 10
дл. лице: Николина Георгиева Тодорова
На телефон: 08679/84 61
5. На територията на община Силистра избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:
№ 20 31 00 103, с адрес гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 2 /Профсъюзен дом/, 
№ 20 31 00 116, с адрес гр. Силистра, ул. „Бесарабия” № 26 /читалище „Кирил и Методий”, 
№ 20 31 00 155, с адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 10 /Клуб на инвалида под блок №10/,
№ 20 31 00 162, с адрес с. Айдемир, ул. „Сокол” № 6 /ЦДГ №2 
кв. „Деленки”, вход южен/, 
№ 20 31 00 182, с адрес с. Калипетрово, ул. „Нов живот” № 46 /Стадион „Раковски”/;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, ет. 1, стая 116
Дл. лице: Ростислав Павлов, Димитричка Господинова, Милена Златева 
На телефон: 086/816 222, 086/ 816 225, 086/ 816 241
6. На територията на община Ситово избирателна секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението
№ 20 32 00 611, с адрес с.Попина, ул."Първи май" №76;
Заявки за помощ в изборния ден:
На адрес: с. Ситово, ул. „Трети март” № 72
дл. лице: Гинка Великова
На телефон: 0866/3 27 11
7. На територията на община Тутракан избирателна секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението
№ 20 34 00 706, с адрес гр. Тутракан, ул. „Силистра” № 48 А.
Заявки за помощ в изборния ден: 
На адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2, стая 1
дл. лице: Раданка Ангелова
На телефон: 0866/ 6 06 21
II. Гласоподавател, с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението може да гласува в избрана от него подходяща секция.  Гласоподавателят се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, ако тя е различна от секцията, в чийто избирателен списък е включен, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 31 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г./. Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията въз основа на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя. Копие от документа на ТЕЛК/НЕЛК се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.