Водим бъдещето за ръка

08.02.2013 15:18

Под този надслов за шеста поредна година в Дулово се проведоха общинските педагогически четения. Събитието започна с музикални поздрави на възпитаници от ЦДГ”Щастливо детство”(група „Мечо Пух”) и от ОДЗ”Мир”(група „Гълъбчета”). Конференцията се проведе на 8 февруари и в нея взеха участие представители на 7-те общински детски градини и филиалите към тях, заместник-кмет Йорданка Стойчева, Диана Гайтанджиева -ст.експерт „Предучилищно образование” към РИО Силистра , началника на отдел”Образование” в Дулово Мариана Илиева, гл.експерт Серихан Сефер. Специалното жури имаше нелеката задача да оцени 11-те доклади и презентации.

За областната конференция се класираха Хюсния Галиб от ОДЗ”Мир”Дулово с доклада „Превенция на поведението чрез двигателна активност”, Катя Петрова от ЦДГ”Здравец”село Чернолик спрезентацията „Игрите с пръсти-стимул за развитие на говорната активност на децата билингви”, Ширин Заим от ЦДГ”Щастливо детство” Дулово с доклад-презентация „Интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности” и Атанаска Калчева от ЦДГ”Щастливо детство” с доклада-презентация „Изобразителните дейности-стимул за творчество”.