ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –гр.ДУЛОВО

 

                  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Настъпи есенно – зимния отоплителен сезон и както винаги в началото е необходимо да се ангажира общественото внимание за недопускане на пожари причинени от отоплителни и нагревателни уреди.

По данни на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ - Дулово, през миналия есенно – зимен сезон- 2018/ 2019 г. са извършени 170 проверки, проведени са 7 инструктажа, 12 лекции с ученици и е публикуван 1 материал в СМО. 

За този период са възникнали 20 пожара -  предимно в жилищни сгради и има един загинал гражданин, което налага информирането на населението за рисковете от пожар при използване на отоплителни уреди с различни източници на енергия.

 До момента - за есенно – зимния сезон 2019 г. на територията на община Дулово няма възникнали пожари с преки материални загуби свързани с отоплителния сезон.

Служителите от Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дулово, осъществяващи Държавен противопожарен контрол, извършват проверки в обектите свързани с осигуряване пожарната им безопасност.

 

Мерките, които трябва да се предприемат, за да няма пожари са следните:

 

Газовите уреди работещи на пропан - бутан не трябва да се поставят в сутерени, полусутерени и др. помещения, които се намират под нивото на околния терен, не са добре осветени и трудно се проветряват. Разстоянието от бутилката с пропан - бутан и печката / ако тя не е вградена в печката/  от врати, прозорци и др. горими материали да бъде най-малко 1м. Бутилките с пропан – бутан да се поставят на безопасно място далеч от отоплителни уреди. Бутилките с пропан – бутан да не се подгряват. Да не се допуска повишаване на температурата в бутилката над допустимата работна граница     + 40оС.

Отоплителните уреди на твърдо гориво трябва да бъдат стандартно изпълнение.

Когато се използват отоплителните уреди трябва да бъдат под постоянно наблюдение.

Под отоплителните уреди, които са поставени върху горима подова настилка / килими, мокети, дюшемета, паркети и др. / задължително се поставят негорими подложки.

Абсолютно недопустимо е разпалването с горими и леснозапалими течности / газ, нафта, бензин и др/.

Под отоплителните уреди на течно гориво задължително трябва да има метална тава за събиране на евентуално разлято гориво. Отоплителните уреди на течно гориво се зареждат само когато са напълно изстинали.

Отоплителните уреди трябва да отстоят на безопасно разстояние от горими конструкции и материали, мебели и други предмети.

Димоотводните тръби трябва да са здрави. Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите и тавански конструкции. Не се разрешава преминаването на димоотводните тръби през прозорци.

Комините на сградите трябва да са изградени от негорими материали и да са измазани вътрешно и външно. Недопустимо е вграждането на дървени греди и горими конструктивни елементи в телата на комините.

Саморъчно изработените електрически отоплителните уреди увеличават пожарната опасност, тъй като имат неопределена мощност и често се получава нагряване над допустимите граници и може да се претоварят електрическите инсталации.

Електрическите инсталации, в които се включват електрическите домакински и отоплителни уреди, трябва да са изправни и да не се претоварват.

Когато мощността на отоплителните уреди е по – голяма и сечението на проводниците не отговаря на тази мощност, запалването на захранващата инсталация е неизбежно.

Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители, което нарушава защитната им функция .

Необходимо е при ползване на отоплителните уреди да се спазват мерките за пожарна безопасност за да не се допускат пожари и да пострадат или загинат хора.

 

Телефон за връзка с РСПБЗН – Дулово 0864/ 225 46

 

 

Началник РС ПБЗН – Дулово

Главен инспектор инж. Георги Енчев