Здравноосигурителният статус е най-търсената услуга в НАП Силистра

Здравноосигурителният статус е най-търсената услуга в НАП Силистра

* Средно 60 силистренци дневно са проверявали здравния си статут

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

10 658 граждани са поискали от началото на годината досега услуги, свързани със здравноосигурителния им статус. 497 от тях са подали заявление за напускане или завръщане в страната.

Припомняме, че възстановяването на здравноосигурителните права вече става чрез заплащане на всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца). Затова след 01 януари 2016 г.  за всички е важно да не се забравят да внесат към бюджета вноската за здраве от 16.80 лева всеки месец. В случай, че пропуснат до 3 вноски, рискуват отново да са с прекъснати здравни права и за възстановяването им ще трябва да платят дължимото за 5 години назад.

Преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да са подали и Декларация образец 7. А ако имат по-стари задължения, преди да платят дължимите  суми, трябва да подадат заявление по чл. 2а от Наредба Н-8, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените нари ще отидат за покриване на най-старите им задължения.

С последните промени в закона за здравното осигуряване, лицата които работят единствено по граждански договори, ще се считат за здравно осигурени, само ако сумата от месечния им осигурителен доход е по-голяма или равна на минималната работна заплата - 420 лв.

Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и чрез електронната страница на НАП www.nap.bg  и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

 

* * *

Бъдещите студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

 

Напомняме на всички ученици, които са завършили средното си образование тази година, че с дипломирането им възниква задължение да внасят сами здравните си осигуровки. Изключение правят тези от тях, които са започнали работа веднага след завършването, тъй като в този случай работодателят начислява задължителните осигуровки.

Младежите, които са приети във висши учебни заведения като студенти редовно обучение,  за месеците от завършването на средното до започването на висшето образование трябва да внесат здравните си вноски за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от  двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват от републиканския бюджет.

Задочните студенти също плащат сами вноските си за здраве, ако не са назначени на работа.

Преди да се пристъпи към внасяне на  осигуровките е задължително да бъде подадена Декларация образец 7. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който възниква задължението за плащане на здравни осигуровки.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, бъдещите студенти може да се озоват с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права.

Сумата за здравни осигуровки през 2016 г. е 16,80 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец, след което ежедневно започва да се трупа лихва. Затова, ако се внасят пари за няколко месеца назад, преди да се издължи сумата трябва да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Справката се прави на място в салона за обслужване на офиса на НАП или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор.