ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

Община Дулово продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  разкритото Звено за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юни 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 124 лица с увреждания,  в т.ч. и деца,  и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване, или в риск от социална изолация. Грижи за тях  са полагали общо  102  лица, назначени на трудов договор, като лични асистенти  и домашни помощници.

     Ръководителят и техническият сътрудник към Звеното за почасово предоставяне на социални услуги, извършват ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Също така се проследява, дали наетите лични асистенти и домашни помощници изпълняват задълженията си като такива, съгласно длъжностната си характеристика.  Ежемесечно се провеждат и супервизии - групови и индивидуални, както с доставчиците на социални услуги така и с екипа на Звеното за услуги в домашна среда. При супервизиите личните асистенти и домашните помощници имат възможност да се консултират с професионалисти, относно срещани затруднения в работния процес и да получат насочване, към по-добри решения. Основните теми, които се обсъждаха през изминалия период бяха емоционалните и личностни характеристики на личния асистент, проведени бяха тестове за самоконтрол и самооценка на търпението.
Предоставя се и психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност и медицинска грижа. Медицинските грижи включват измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и други манипулации допустими в домашни условия. Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя.

Осигурeн е адаптиран, специализиран транспорт за лица с увреждания. Автомобилът  разполага с 4+1 седящи места за потребители и придружителите им, а именно техните лични асистенти и домашни помощници и обособено място за закрепяне на инвалидна количка, която се повдига чрез платформа.

Услугата се предоставя на принципа „От врата до врата“ и обслужва лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно – двигателния апарат, незрящи и други, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.Предоставянето на услугата се извършва като предварително се приемат заявките на хората с увреждания относно тяхната транспортна необходимост, начална и крайна точка на дестинацията и цел на пътуването.