Над 200 силистренци получиха през летните месеци персонален код за НАП

Над 200 силистренци получиха през летните месеци персонален код за НАП

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

210 граждани на Силистра и областта са се сдобили с персонален идентификационен код (ПИК) от 01 юли досега. От началото на годината служителите от офиса на НАП в Силистра са издали общо 1233 ПИК-а, така че към момента повече от 5200 жители на Силистра и областта вече разполагат с 12-цифровия уникален код. Предимството на ПИК е, че дава на физическите лица възможност да ползват редица услуги на Агенцията в удобно за тях време и без необходимост от закупуване на електронен подпис - да подават данъчни и осигурителни декларации и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, да следят данъчната си сметка за задължения и плащания, да проверяват осигурителния си доход, да подават уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори, да извършват автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията.

ПИК може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната безплатно и безсрочно, а издаването отнема няколко минути. Необходимо е само да се подаде заявление по образец, което може да се изтегли от електронната страница на НАП www.nap.bg или да се получи в салона за обслужване.

Националният осигурителен институт (НОИ) също предоставя достъп до част от справочните си електронни услуги чрез ПИК на НАП, като справки за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица; за изплатени суми за безработица; за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; изчисляване на прогнозна пенсия; проследяване на решения по жалби срещу административни актове на НОИ и други.

Всички електронни услуги на НОИ, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния телефон 070018700.