НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- ЗА 2019г

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- ЗА 2019г.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ В БРОЙ В КАСАТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” ; ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО; ВЪВ ВСИЧКИ КМЕТСТВА НА ОБЩИНАТА ; ЧРЕЗ СИСТЕМАТА„ePay.bg-ИЗИПЕЙ“ ИЛИ  ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100

БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400

БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

 

Справки и информация за дължимите данъци и такса за битови отпадъци се дават от служителите във всички кметства на общината и в дирекция „Местни приходи“ гр.Дулово, също така и от сайта на НАП –портал за електронни услуги-Е-услуги с ПИК.

 

 

 

Мюмюн Неджиб Али:

Директор Дирекция „Местни приходи”