Нова електронна услуга с ПИК от НАП

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

              ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВАРНА, ОФИС СИЛИСТРА                         

7500 Силистра, ул. “Генерал Скобелев” № 8  Телефон: 086/815251

 

www.nap.bg               0700 18 700 Информационен център       е-mail: e. savova@ro19.nra.bg

 

 

Нова електронна услуга с ПИК от НАП

 

1/18/2018г.

 

 

За информация:  Елка Савова       

                    Тел:  086/ 815 251

 

 

Национална агенция за приходите и Централен дeпозитар предоставят за улеснение на гражданите обща електронна услуга с издадения от НАП персонален идентификационен код /ПИК/.

От 10 януари 2018г.  всеки, който притежава ПИК може да направи справка за собствеността си върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежаваните акции, придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на сайта на Централен дeпозитар : http://ewallet.csd-bg.bg/ , като всеки гражданин с ЕГН и ПИК, издаден от НАП може да получи информация бързо и безплатно.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично или от упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице в офиса на НАП,  по постоянен адрес.

Чрез издадения от Националната агенция за приходите ПИК,  могат да се ползват повече от 80 електронни услуги на НАП, както и услуги на  други ведомства.