Нова услуга на НАП - предварително попълнени декларации за доходите на физическите лица

От 10 март 2020г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на физическите лица. Всеки, който  има издаден  Персонален идентификационен  код(ПИК) от НАП  или Квалифициран електронен подпис(КЕП) ще получи достъп до вече въведени данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.

ПИК може да бъде получен бързо и безплатно във всеки офис на НАП в страната – лично, от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено лице приподаване на  заявление за издаване на ПИК.

Физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от тези по трудов договор. Електронната услуга „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“  е  достъпна с  персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис(КЕП) от всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВАРНА, ОФИС СИЛИСТРА

 

пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък. При установяване на несъответствия между данните и действителните обстоятелства, лицето може да ги уточни предварително, за да  попълни и  подаде коректно годишната данъчна декларация за изплатени доходи през 2019г.

Информация за попълване и подаване на данъчни декларации  за миналата година може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 според тарифите на съответния оператор или в сайта на НАП www.nap.bg.