ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 г.за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

 По бюджета на Община Дулово  да се преведат  1 500 000 лв. Парите са за ремонт на общинска -пътна и улична мрежа- на територията на община Дулово.