Председател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

МАНДАТ-2019-2023 ГОДИНА

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО
ОТ 11.11.2019г

инж. Невхис  Мустафа
тел. 0888151690
e-mail: n.mustafa@abv.bg

 

 

Дата и място на раждане:  21.05.1979 год.- гр. Дулово
Образование:
Висше образование:
-2017-2019год.
Редовна форма- магистър
„Строителен инженеринг“
              ******
Квалификационни курсове и обучения
             ******
-1997год.  до  21.05.2002год.
ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна
„СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ”
   ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛ

Средно образование
до  24.05.1997год.
ПМГ ”Св .Климент Охридски” гр. Силистра
профил „БИОЛОГИЯ С ИНТЕЗИВНО ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”

Трудов стаж:
2008год. до момента-в частния сектор  2003год.-2007год.  Община Дулово-„Устройство на територията, строителен регистър и кадастър“
Семейно положение:
Омъжена, с две деца.