ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

В Областен информационен център – Силистра се състоя пресконференция във връзка с новия тригодишен период на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

Областен информационен център – Силистра функционира от ноември 2011 година и това е трети проект от създаването му. Центърът е част от Мрежата от 27 Областни информационни центъра в България, която е създадена през 2011 година. Основната й функция е да повиши информираността и достъпността до информация на гражданите от всяка точка на България и да популяризира възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през настоящия програмен период. В периода 2016 - 2018 година в офисите на Областните информационни центрове в България са консултирани над 47 000 посетители, проведени са 2891 събития с почти 87 000 участници, а публикациите в медиите са над 17 000.

През настоящия тригодишен период на проект „Функциониране на ОИЦ-Силистра“, експертите ще продължат да предоставят услугите си напълно безплатно на територията на цялата област. Чрез информационни дни, изнесени приемни, посещения при бенефициенти и други събития, всеки заинтересован гражданин ще има възможност да получи необходимата му информация относно европейското финансиране. Бенефициент по проекта е Община Силистра. Одобреният бюджет е 370 000 лв., от които 314 500 лева европейско и 55 500 лева национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 100% зa период от 3 години – от 1 януари 2019 година до 31 декември 2021 година.

Освен срещи и събития във всяка област, Мрежата има ангажимент да организира ежегодна национална кампания на различна тема, както и да комуникира инициативите, свързани с европейски проекти и финансиране, на други европейски институции. Една от тези инициативи е „Европа в моя регион“ на Европейската комисия, която се провежда ежегодно. Основната й цел е да насърчи гражданите да се запознаят с осъществяваните близо до тях проекти, финансирани от ЕС и да научат повече за тях.  Тази година кампанията стартира на 1 март. На страницата на Комисията е публикувана карта, на която ще бъдат отбелязвани всички участващи проекти. Всеки желаещ да се включи ще трябва да проведе Ден на отворените врати във връзка със своя проект и да го популяризира чрез картата. Всички изпратени снимки ще получат обратно картички, а всички видео материали – готов клип, подходящ за социалните медии. Също така ще бъдат обявени конкурс за разказване на истории и викторина, а организаторите са подготвили атрактивни награди. Повече информация за кампанията може да бъде намерена на следния линк:

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion/

В рамките на тази инициатива, през месец април, ОИЦ-Силистра ще проведе Ден на отворените врати в проекти, реализирани с европейски средства, от различни сфери на дейност.

Д-р Юлиян Найденов, Кмет на Община Силистра, поздрави екипа на ОИЦ-Силистра за чудесните резултати от предходните 2 проекта и пожела успех и на настоящия. Той е изключително доволен, че ОИЦ-Силистра ще работи и през първата година от новия програмен период и ще разпространява полезна информация в цялата област. Освен по този проект, Община Силистра работи и по още 13 други проекта. В най-скоро време се очаква гр.Силистра да се сдобие със собствен речен кораб, който ще бъде закупен по последния трансграничен проект по програма INTERREG V-A Румъния-България.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.