Работилница за родители-ЦОП-Дулово

Община Дулово стартира програма за родители- "Работилница за родители – да пораснем заедно“ . 
В продължение на три години Община Дулово, съвместно с Unicef и екипа на ЦОП- Дулово ще предложи на родителите в града по 14 работилници. 
Дългосрочната цел на тази програма е  да създаде устойчив модел за подкрепа на родители на малки деца на възраст до 4 години,
 както и на бъдещи родители. Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ е предназначена за

родители на много малки деца – от 0 до 4 години.

 

В основата й са залегнали съвременните
разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на
родителите и семейната среда, за разгръщане на потенциала на детската личност.

 

Основополагащо в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия
интерес на детето, т.е да насърчава положителните отношения между възрастни и деца,
които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя.

 

Програмата е универсална – насочена към всички родители, като им осигурява

възможност да споделят своя опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането, 
общуването с най-малките деца, както и да разширят познанията си за детското развитие и

психологически потребности в най-ранното детство.