РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия Длъжност  Входящ номер  Дата на подаване чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ  
1 Ахмед Ариф Тупо Кмет на кметство с.Поройно 208 06.06.2018г. да да      
2 Бейджан Фикрет Исмаил Кмет на кметство с.Чернолик 183 31.05.2018г. да да      
3 Валентин Киров Костадинов Кмет на кметство с.Межден 222 08.06.2018г. да да      
4 Гюлстун Али Алекбер Кмет на кметство с.Черник 210 06.06.2018г. да да      
5 Гюрджан Хасан Рахми Кмет на кметство с.Паисиево 206 06.06.2018г. да да      
6 Гюрсел Реджеб Феим Кмет на кметство с.Черковна 209 06.06.2018г. да да      
7 Димитър Диянов Димитров Кмет на кметство  с. Козяк 220 08.06.2018г. да да      
8 Динчер Зифула Закир Кмет на кметство с.Орешене 216 07.06.2018г. да да      
9 Ейсел Билял Али Кмет на кметство      с. П. Таслаково 221 08.06.2018г. да да      
10 Емилия Добрева Кралева Кмет на кметство с.Окорш 200 04.06.2018г. да да      
11 Ехлиман Нихат Ехлиман Кмет на кметство с.Вокил 187 04.06.2018г. да да      
12 Закир Сюлейман Хасан Кмет на кметство с.Прохлада 217 07.06.2018г. да да      
13 Мерсин Мухсин Юсуф Кмет на кметство с.Раздел 202 04.06.2018г. да да      
14 Митхат Талят Юмер Кмет на кметство с.Боил 219 07.06.2018г. да да      
15 Невзад Хакъ Ибрям Кмет на кметство с.Секулово 201 04.06.2018г. да да      
16 Нихат Мехмед Сали Кмет на кметство с.Долец 214 07.06.2018г. да да      
17 Петър Димитров Иванов Кмет на кметство с.Грънчарово 186 04.06.2018г. да да      
18 Самет Вадет Ахмед Кмет на кметство с.Златоклас 213 07.06.2018г. да да      
19 Себахатин Шакиров Давудов Кмет на кметство с.Руйно 218 07.06.2018г. да да      
20 Сертел Зейнал Кьосе Кмет на кметство с.Яребица 205 05.06.2018г. да да      
21 Стоян Неделчев Тодоров Кмет на кметство с.Скала 207 06.06.2018г. да да      
22 Турхан Халид Мустафа Кмет на кметство с.Правда 203 05.06.2018г. да да      
23 Хайредин Вайдин Мехмед Кмет на кметство с.Водно 204 05.06.2018г. да да      
24 Юксел Бедри Хакъ Кмет на кметство с.Колобър 188 08.06.2018г. да да      
25 Юмер Февзи Мехмед Кмет на кметство  с. Овен 189 04.06.2018г. да да      
26 Тансер Ибрям Бейти управител на "СОЧ" ЕООД  87 06.06.2018г. да да