СЕКТОР ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ