СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ДУЛОВО, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 год.
№    Население в кметството Брой избиратели
по Кметство към 16.07.2019 г. - дата на обн. на Указ  по предварителните
ред   № 163/10.07.2019 г. на Президента избирателни списъци
1. с. Боил 1266 808
2. с. Водно 1174 779
3. с. Вокил 1836 1121
4. с. Грънчарово 510 367
5. с. Долец 623 425
6. с. Златоклас 835 536
7. с. Козяк 410 288
8. с. Колобър 1012 471
9. с. Межден 933 569
10. с. Овен 1333 888
11. с. Окорш 1885 1351
12. с. Орешене 470 339
13. с. Паисиево 1331 816
14. с. П. Таслаково 663 354
15. с. Поройно 1627 1063
16. с. Правда 2259 1468
17. с. Раздел 991 588
18. с. Руйно 1138 782
19. с. Секулово 1087 746
20. с. Черковна 925 524
21. с. Чернолик 1824 1234
22. с. Черник 3297 2193
23. с. Яребица 1632 1220
       
  ЦК/ПАО