СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Адрес на потребителя

Личен асистент

 

Брой часове

1.

Ремзие Шабан Шакир

4010095572

с. Раздел ул. Петнадесета №2

Вилдан Алиосман    Хюсеин

6

2.

Есра Гюнайдън Ефраим

о245315590

с. Секулово ул. Езерото №4

Гюнайдън Ефраим    Адем        

7

3.

Лейля Орхан Ниази

9502225612

с. Прохлада ул. Пета №1

Гюлджихан Наджие Ахмедова

6

4.

Георги Илиев Калев

3907185654

с.Грънчарово ул. Трета №42

Ваня Николова Стоянова

6

5.

Ваня Георгиева Димитрова

6011045610

с. Межден ул. Гергана №2

Илийчо Тодоров Димитров

6

6.

Сидика Хабил Борби

2703155617

с. Овен ул. Първа №37

Мюмюн Ахмед Сюлейман

6

7.

Стоян Георгиев Стоянов

6801025560

с. Окорш  ул. Ахелой №11

Гергина Георгиева Петрова   

6

8.

Синем Ерхан Мустафа

o651235590

с. Боил ул. Шеста №14

Севинч  Тасим Ферад    

7

9.

Фикрет Ахмед  Абтула

3702185584

с. Руйно ул. Четвърта  №39

Ерсин Фикрет Аптула    

6

10.

Семра Бюрхан Хабил

8307075579

с. Яребица ул. Петнадесета №5

Себает Махмуд Адил    

6

11.

Емел Гюрсел Адил

9410235575

с.Правда ул.Васил Левски №12

Вилдан Ахмед Али       

6

12.

Ипек Джанер Ахмед

    0242045572

 

с. Правда ул. Ропотамо №8

Нермин Бехайдин Назми

 7

13.

Ремзи Тефик Джамбаз

4112025623

с. Чернолик ул. Елин Пелин №1

Кевсер Шинаси Ахмед    

6

14.

Хамиде Али Ахмед

3709265573

с. Златоклас ул. Четиринадесета №3

Айше Али Али

6

15.

Сердар Юджел Салим

0452205580

с. Златоклас ул. Осма №5

Наджие Шабан Рамис    

7

16.

Лара Илкер Хакъева

1144190990

с. Златоклас ул. Първа №6

Наргис Раим Хакъева      

7

17.

Калоян Момчилив Стефков

9507071063

гр. Дулово ул. Арда №3

Светлана Кирилова Иванова   

 7

18.

Тодор Крумов Тодоров

5109165581

гр. Дулово ул. Г. Бенковски №12

Снежанка Тодорова Тодорова

6

19.

Мартин Димитров Пенев

8012045639

гр. Дулово ул. Георги Бенковски №24

Ивелина Димитрова Димитрова 

7

20.

Джевдет Халил Сермез

6004055620

гр. Дулово ул. Отец Паисий 31

Фатме Реджеб Сермез   

6

21.

Пати Салим Амуджа

9201085599

гр. Дулово ул. Отец Паисий №2

Вилдан Али Амуджа           

6

22.

Мария Неделчева Петрова

3508275590

гр. Дулово ул. Славянска №22

Светлана Димитрова Николова

6

23.

 Али Сали Мохарем

0641075622

гр. Дулово ул. Христо Ботев №200

Фатме Али   Али 

7

24.

Айше Ремзи Мустафа

4508255596

Поройно

Себаат Исмаил Сюлейман   

6

25.

Недю Ников Николов

3107215566

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №76

Светла Миланова Иванова

6

26.

Иван Колев Стоянов

5509185601

с. Грънчарово ул. Пета №1           

Анка  Станчева Стоянова

6

 

27.

Сали Раим Карасали

3902075584

с. Водно ул. Трета №9

Гюлтен Сали Карасали

6

28.

Мехмедали Абедин Мехмед

4207305644

с. Черник ул. Детелина №2

Нурджихан Мехмедали  

6

 

29.

Ахмед Наки Салим

3307135745

с. Черник ул. Люлин №44

Бейдже Али Рюстем

6

30.

Ахмед Юксел Хюсеин

9507015624

с. Черник ул. Люлин №60

Невин Алиева Дас   

6

31.

Анифе Касим Бекяр

4201155655

с. Черник ул. Мадара №5

Айшегюл Ибрям Демирали  

6

32.

Зехра Юдает Мухарем

5212245618

с. Черник ул. Стара планина №6

Мухарем Мухарем Мухарем  6

6

33.

Хамид Алиш Исмаил

5812115600

с. Черник ул. Шейново №33

Гюлбия Джемал Галиб     

6

34.

Музафер Исмаил Коджуклу

6302025606

с. Черник ул. Шейново №58

Ревасие Хълми Коджуклу   

6

35.

Наталия Славова Славова

0946056694

Дулово

Марийка  Кирилова Георгиева

6

36.

Георги Петров Петров

5908175645

с. Грънчарово ул.Втора №69             Сунджай  Алиибрям

Сунджай  Алиибрям

6

37.

Думитър Минков Бочев

4105315568

гр. Дулово ул. Осми март №2 

Милена Димитрова Минкова

6

38.

Ахмед Турхан Шефкед

9905245601

с. Полк. Таслаково ул. Пета №5          

Хожгюл  Февзи Ахмед  

6

39.

Хасан Шефкет Ибрям

3103175608

с. Черник ул. Стара планина №4

Берихан Хасан Шефкет 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минка Христова Колева

3102235596

с. Грънчарово ул. Втора №20       

Марийка Андреева

4

 

Йордана Стоянова Петрова

2810225579

с. Грънчарово

ул. Седма №5           

Марийка Андреева

4

 

 

 

 

 

 

 

Стойка Радева Христова

3502255576

с. Межден

 ул. Пею Яворов №25  

Ревасия Махмуд

Димитрова

3

 

Сабри Рамис Кязим

3411095585

с. Межден ул. Стефан Караджа №8   

Ревасия Махмуд

Димитрова

3

 

Мария Стоянова Иванова

2303065593

с. Межден ул.Страцин №12              

Ревасия Махмуд

Димитрова

2

 

 

 

 

 

 

 

Петър Ангелов Петров

6004035562

с. Върбино ул. Втора №3   3 Донка Ангелова  Димитрова 

Донка Ангелова  Димитрова 

4

 

Лалю Русев Кънев

4801135563

с. Върбино ул. Пета №16                   

Донка Ангелова  Димитрова 

4

 

 

 

 

 

 

 

Марина Христова Тодорова

2912115574

с. Окорш ул. Н. Петков №46      

Славка Стоименова   Генова

4

 

Минка Илиева Гочева

4304285574

с. Окорш ул. Янтра №6                   

Славка Стоименова   Генова

4

 

 

 

 

 

 

 

Георги Златев Георгиев

5110285747

гр. Дулово ул. Ал. Стамболийски №24      Стоян Ганев     

Стоян Ганев     

4

 

Христо Михайлов Михайлов

4308055604

гр. Дулово ул. Хан Аспарух №14                

Стоян Ганев     

4

 

 

 

 

 

 

 

Назмие Ахмедова Хашимова

3410185658

гр. Дулово ул. Васил Левски №2  

Мукадис    Хаджиоглу

4

 

Хатидже Мухарем Хадолу

3506105635

 гр. Дулово ул. Хр.Ботев 214      

Мукадис    Хаджиоглу

4

 

 

 

 

 

 

 

Богданка Иванова Вълкова

3201185637

гр. Дулово ул. Васил Левски №32

Красимира Петрова  

4

 

Йордана  Русева Вълчева

3303095599

 Гр.Дулово, ул.Пирин 15                                          

Красимира Петрова  

4

 

 

 

 

 

 

 

Наджие Мехмед Мустафа

2903055615

гр. Дулово

 ул. Камчия №12     

Юмюгюл Мехмед  

4

 

Йовка Недева Илиева

4502035594

гр. Дулово

 ул. Одрин №46            

Юмюгюл Мехмед  

4

 

 

 

 

 

 

 

Желяза Петрова Георгиева

4907095610

гр. Дулово

ул. Христо Ботев №118

Руска   Янкова Пенева

4

 

Донка Иванова Христова

5506225634

Гр.Дулово, ул.”Лудогорец” №5 

Руска   Янкова Пенева

4

 

 

 

 

 

 

 

Пена Малчева Николова

2503265690

гр. Дулово ул.Шипка №34 

Димитричка Пантелеева 

4

 

Петра Георгиева Митева

3808295619

 гр. Дулово ул.Шипка № 29 

Димитричка Пантелеева 

4

 

Ресмие Али Сали

 

4403295695

 

с. Черник ул. Шести май  №73    

 Зийниш Мехмед Капрал

3

 

Ебадула  Еюб Салим

 

3501015586

с. Черник ул.Люлин  №73                                                                                                     

 

Зийниш

Мехмед Капрал

3

 

Фатме Яшар Юсуф

4707245693

с.Черник Люлин 81                                                                               

Зийниш Мехмед Капрал

2

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ :

                                               ДОРОТЕЯ ТОТЕВА

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО:

                                                        Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД