СЪОБЩЕНИЕ

От 15.05.2017г. в Община Дулово–дирекция „Местни приходи“ се въвежда картово плащане на местни данъци и такси.

При плащане чрез ПОС терминал, гражданите не дължат допълнителни такси и комисионни.

Приема се и досегашният начини на плащане - с банков превод или в брой в касите на дирекция „Местни приходи“.

При извършване на плащане чрез ПОС терминал, гражданите задължително представят документ за самоличност.

 Чрез  ПОС терминалното устройство, могат да се заплащат такси със следните видове карти, носещи логото на: „VISA“, „MasterCard“, „Maestro“, „Борика-Банксервиз“ АД, „DinersClub” и “Discover”.

 Плащането чрез ПОС терминално устройство се извършва в:

- гр. Дулово,  ул. „Васил Левски”, №18, Общинска администрация гр. Дулово, етаж 1, каса-дирекция „Местни приходи“.