СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

-В СРОК ДО 30.11.2019Г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2020Г.

 

-В СРОК ДО 31.12.2019Г. СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2020Г.

ЗА СЪЩИТЕ ИМОТИ, НЯМА ДА СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

 

 

 

 

 

Мюмюн Неджиб Али:

Директор Дирекция „Местни приходи”