Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв за Сухопътни войски

- 427 длъжности;

   

Срок за подаване на документите 30.10.2020г.

 

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините