Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

- да не са по-възрастни от 40 години(50 години за лицата отговарящи на условията на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ) ;

- да са годни за военна служба;

- да нямат друго гражданство;

- да не са осъждани;

- да са психологически пригодни;

- да покриват нормативите за физическа годност;

Срок за подаване на документите 31.01.2020г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините