Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 38 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  38 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба);

- да покриват нормативите за физическа годност; -- да са психологично пригодни;

- да нямат друго гражданство;

 

Срок за подаване на документите 21.02.2020г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините