Със заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери, 3 за старшини във Военноморските сили

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери,

3 за старшини във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба.

 

Срок за подаване на документите 28.02.2020г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините