Със заповед № ОХ- 682/25.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за oфицери, 5 вакантни длъжности за сержанти и 10 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 682/25.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  3 вакантни длъжности за oфицери,

5 вакантни длъжности за сержанти и 10 вакантни длъжности за войници    в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

Основни изисквания:

-за офицер – ОКС ,,магистър” от професионално направление ,,Военно дело” във ВА;

– ОКС ,,бакалавър” от професионално направление ,,Военно дело” във ВВУ;

-за сержант- Средно образование и курс за професионална квалификация в сержантски (старшински) професионален колеж;

-за войник - Средно образование;

 Срок за подаване на документите 11.09.2019г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините