Със заповед № ОХ- 695/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 695/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за войници  в НВУ,,Васил Левски”- Велико Търново.

Основни изисквания:

 - средно образование или по-високо образование;

 - да не са по-възрастни от 28 г.(41г.за освободени

    от кадрова военна служба);         

 - да са психологично пригодни;

 - да нямат друго гражданство;

 - да покриват нормативите за физическа годност;

 - да не са осъждани за умишлено престъпление от

   общ  характер;

 - да са годни за военна служба;

 - да не са освобождавани от военна служба

    поради наложено дисциплинарно наказание

    ,,уволнение”;            

Срок за подаване на документите 27.09.2019г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините