Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери в  Стационарната

комуникационна и  информационна система

за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Основни изисквания:

  • ОКС,,Бакалавър” по специалности ,,Енергийни машини и съоръжения” , ,,Електроенергетика” , ,,Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността” , ,,Промишлени топлотехнически апарати и системи” , ,,Системи за поддържане на микроклимат” , ,,Топлоенергетика”, ,,Топлотехника”  и ,,Хладилна и климатична техника”.
  • ОКС,,Бакалавър” по специалност ,,Информатика и компютърни науки”.

Срок за подаване на документите 11.10.2019г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините