Със заповед № ОХ - 763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 11 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  11 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна

   служба);

- да покриват нормативите за физическа годност; -- да са психологично пригодни;

- да нямат друго гражданство;

 

Срок за подаване на документите 02.09.2019г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините