Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 165 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 165 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София ,Стара Загора, Хасково,

Ямбол, Карлово, Плевен, Благоевград,

Враца, Белене, Асеновград, Мусачево,

Пловдив, Смолян, Свобода.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, психологично пригодни,

на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 10.03.2020г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините